Usvojena Odluka za poticaj poljoprivredne proizvodnje na manjim obradivim površinama

Gradsko vijeće Visoko dalo je saglasnost Gradonačelnici i Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti za provođenje mjera za poticaj poljoprivredne proizvodnje na manjim obradivim površinama (do 500m2) na području Grada Visoko.

Realizacija navedenog će biti izvršena sa budžetske pozicije “Poticajna sredstva za poljoprivredu” u okviru Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti.

U narednom periodu bit će raspisan javni poziv za iskazivanje interesa fizičkih lica – domaćinstava koji uz svoja domaćinstva i u svom vlasništvu imaju manje obradive površine (do 500m2) da izvrše prijavu površina koje namjeravaju koristiti za sjetvu krompira.

Prijava zainteresovanih lica vršit će se u prostorijama mjesnih zajednica.
Nakon izvršenih prijava, nadležna služba će sačiniti preliminarnu listu, te izvršiti nabavku sjemenskog krompira i mineralnog đubriva.

Prioritet za dodjelu sjemenskog krompira će imati domaćinstva sa jednim ili više nezaposlenih lica i penzioneri.

visoko.gov.ba