Usvojena Odluka o ugovorenoj proizvodnji i otkupu poljoprivrednih proizvoda

Gradsko vijeće Visoko na današnjoj sjednici usvojilo je Odluku o davanju saglasnosti gradonačelnici za zaključivanje Ugovora o ugovorenoj proizvodnji i otkupu poljoprivrednih proizvoda sa Udruženjem poljoprivrednih proizvođača u plastenicima, staklenicima i na otvorenom “AGRO-VIS”.

Predmet ovog Ugovora je ugovorena proizvodnja i otkup poljoprivrednih kultura u slijedećim količinama i cijenama:

– Krompir: 50 tona po minimalnoj cijeni 0,45 kf/kg
– Grah: 1 tona po minimalnoj cijeni 3,00 KM /kg
– Mrkva: 3 tone po minimalnoj cijeni 0,70 kf/kg
– Crni luk: 3 tone po minimalnoj cijeni 0,50 kf/kg

Navedene količine poljoprivrednih proizvoda će se koristiti za potrebe Javne kuhinje u Visokom i potrebe korisnika Centra za socijalni rad Visoko.

Realizacija navedenog će biti izvršena sa budžetske pozicije “Poticajna sredstva za poljoprivredu” u okviru Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti.

U slučaju da u momentu otkupa navedenih kultura na tržištu dođe do velikog odstupanja od ugovorenih minimalnih cijena, ugovorene strane se obavezuju da će sporazumno korigovati iste. Ugovor se zaključuje za period sjetve 2020 godine za navedene kulture.

visoko.gov.ba