USV Visoko: „Koliko je moguće da se slijepe osobe samostalno kreću u našem gradu“

VISOKO; Društveni  centar – Gradsko  Kino   ,  21.12.2019. god

Naziv projekta: „Jačanje kapaciteta i podrška ostvarenju misije i vizije Udruženja za dobrobit slijepih i slabovidnih sugrađana“

OKRUGLI  STO: „Koliko je moguće da se slijepe osobe samostalno kreću u našem gradu“

Okrugli  sto  će se održati 21.12.2019.g. u Društvenom centru – Gradsko  Kino   u Visokom sa početkom u  09,30  sati .

Organizator Udruženje slijepih Visoko „USV“