Usporavanje rasta BDP-a u bh. entitetima u drugom kvartalu

Realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) u drugom tromjesečju 2019. godine u Federaciji BiH u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine iznosi 3,0%, dok je u Republici Srpskoj 2,4 posto, podaci su entitetskih zavoda za statistiku.

BDP Federacije BiH ubrzao je drugom kvartalu ove godine u odnosu na prvi kvartal kada je rast bio 2,6 posto, ali to je ipak značajno usporavanje nego u istom periodu prošle godine kada je rast bio 4,1 posto.

Značajniji realni rast bruto dodane vrijednosti u drugom tromjesečju 2019. godine u FBiH zabilježen je u trgovini na veliko i na malo, popravku motornih vozila i motocikala, prijevozu i skladištenju, djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 7,0%; finansijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja 6,0%; informacijama i komunikacijama 4,9% i stručnim, naučnim i tehničkim djelatnostiima; administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima 3,5%.
Realni pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribolova 0,6%.

Slično kao i kod Federacije, BDP RS-a bilježi ubrzanje u drugom kvartalu na 2,4 posto u odnosu na prvi kvartal kada je rast bio 2,0 posto. Performanse entitetske ekonomije su ipak slabije nego u istom kvartalu 2018. godine kada je rast, isto kao i u Federaciji, bio 4,1 posto.

U drugom tromjesečju ove godine bruto dodana vrijednost u RS-u realno je bila veća za šest odsto nego u istom periodu lani u trgovini, popravkama motornih vozila i motocikala, saobraćaju i skladištenju, djelatnostima pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, te hotelijerstvu i ugostiteljstvu.

U poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu bruto dodata vrijednost bila je veća za 5,4 odsto, u informacijama i komunikacijama za 4,7 odsto, a u finansijskim i djelatnostima osiguranja za 4,5 odsto.

Bruto dodana vrijednost u drugom kvartalu ove godine realno je bila manja za četiri odsto nego u istom periodu lani u vađenju ruda i kamena, prerađivačkoj industriji, proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, gasom, parom i klimatizaciji, te u snabdijevanju vodom, kanalizaciji, upravljanju otpadom i djelatnostima sanacije životne sredine.