USOV: Svečana akademija u povodu obilježavanja 70 godina postojanja i rada

Svečana akademija u  povodu  obilježavanja 70 godina postojanja i  rada

 Udruženja slijepih  Visoko

Foto galerija: Svečana akademija povodom 70. godina postojanja i rada USOV

 

ISTORIJAT UDRUŽENJA SLIJEPIH OPĆINE VISOKO „1948 – 2018“

 

 

Organizovana  briga društva o  slijepim osobama  u  BiH datira od  1946. Godine, kada su  nastajanjem  prve Narodne  vlade BiH počele pripreme za otvaranje doma za slijepe  u  Sarajevu.

Dr  Vaso  Butozan, Novak Mastilović, Ibro  Šator, Eliza  Ristić  i  drugi  predstavnici  Vlade NR BiH, Narodnooslobodilačkog  fronta BiH i Sindikata BiH, bili su  u to  vrijeme  ne samo  na čelu  akcije da se  otvori  dom za slijepe  u  Sarajevu, nego su  pomagali i  organizovanje slijepih u  prvu  organizaciju  slijepih  u BiH- Udruženje  slijepih.

Prvo  okupljanje slijepih  BiH zabilježeno je u  domu u  Halilbašića ulici u  Sarajevu ,   pomoć u  okupljanju   dale su  tada   brojne  institucije i  organizacije  tog  vremena.

Forme organizovanja   imale su  razne  oblike, ali ono  što  je  nama interesantno   u  okviru  ovih  orgnizacija slijepih  na samom  početku  aktivnosti,  formira se i  odbor, odnosno  Povjereništvo  u  Visokom  (  bilo  je  to  1948. godine) koje  pripada  Glavnom  odboru  slijepih u  Sarajevu.  Pored  visočkog  odbora  postojali su i  odbor u  Kiseljaku, kao i  sreski  odbori u   Sokocu, Varešu i  Kalinoviku.

Prva  Skupština  Udruženja slijepih  za srez  Sarajevo  održana je 12. februara 1956. godine u  prostorijama  Saveza  gluhonijemih  u  Skenderiji  broj  20.

U  Upravni  odbor  Sreskog  odbora  izabrani su na skupštini:

 • Predstavnik Narodnog odbora sreza  Sarajevo,
 • Galijašević Rešad, iz Sreskog  odbora  Crvenog  krsta,
 • Mandić Janko  iz  odbora  RVI
 • Česa Mustafa   iz  povjereništva Udruženja slijepih  Visoko,
 • Anić Pero  iz  povjereništva  US Kiseljak,

Potom , tu su još  Majkić  Sulejman, Bujas  Srećko, Janković Mirko, Tešić  Milena, Pajić  Dušan, Hadžikadunić  Zaim, Gogić  Marko i  Veseljak  Safet  kao  članovi  US iz  Sarajeva.

Ono  što  je  zanimljivo u  ovom  vremenu  te  1956. godine  , mada je  i  mnogo  ranije,   davao svoj  puni  doprinos u formiranju i  radu Udruženja slijepih,  ali i  njihovoj afirmaciji,   spominje se ime  Kadije,   Česa  Mustafe, tada  uposlenika  općine  Visoko.

Nakon  formiranja doma za slijepe u  Sarajevu i  prvih  pitomaca  koji  su konačno  dobili  priliku da se  školuju i  stručno  osposobljavaju,  zabilježen je i  trenutak,  odnosno  dan  upošljavanja  prvog  educiranog  telefoniste  iz  kategorije  slijepih. Bilo je to  15. novembra 1947.  godine kada je  Mikan Kantar  zaposlen na   telefonskoj  centrali Predsjedništva  vlade  Narodne republike  BiH.  Nakon ovog  posebnog  slučaja,  zapošljavanje  slijepih  ide  lagano,  slijepi se  obrazuju,    ali  ni  do  danas  u  potpunosti  nije  dovedeno do  zadovoljavajučeg  broja uposlenih i  inkluzije  slijepih u  društvenu  zajednicu.

————-

 

Prema saznanjima od starijih članova, kao i pisanih dokumenata Udruženje slijepih općine Visoko postoji od 1948. godine.

Nakon formiranja Saveza slijepih BiH, Organizacije slijepih Sarajevo i potrebe za organizovanjem slijepih sa područja općine Visoko, u jesen 1948. godine  formira  se podružnica organizacije slijepih Sarajevo, a to  je ,  Organizacija slijepih Visoko.

Od nastanka, pa sve do  1975. godine  Udruženje egzistira  kao područna organizacija slijepih Visoko, koja je bila sastavni dio ili podružnica sarajevske organizacije.

Jedan od  inicijatora – osnivača, možemo slobodno reći i najzaslužniji za organizovano okupljanje,  udruživanje i brigu o slijepim na općini Visoko dugi niz godina, obnašajući  funkciju  predsjednika područne organizacije, bio je Mustafa Česa. Česa je u  to   vrijeme, kako smo  već  naglasili,   obnašao dužnost Referenta za socijalnu zaštitu u općini Visoko.  Pored  osnovne  djelatnosti  vodio je  evidenciju i brigu o slijepim licima na općini Visoko. Bio  je  porodičan  čovjek,  imao je tri  kćerke  i jednog sina. Njegov sin Osman  bio je profesor geografije.

Ćesa Mustafa, sin Osmanov i Fatimin rođ 25.01.1911. u Malim Trnovcima općina Visoko, na  drugi  svijet,  preselio je 10.12.1990. godine .

Prvi od obrazovanih, odnosno  pismenih slijepih osoba , u to vrijeme, u Visoko je doselio Drašković Vojin.  Kao  zaposlenik  u općini Visoko ostao je da živi u Visokom i u saradnji sa Česa Mustafom  nastavio je da osnažava postojanje i značaj organizacije slijepih.

Još  jedan  od  značajnih  ljudi  tog  vremena  u Visoko stiže  i Karlo  Prskalo, zaposlenik  u službi Centra za socijalni rad. Po  dolasku imenovan je za sekretara podružne organizacije slijepih, i obnaša poslove   sekretara Udruženja od  1975. godine. U  tom  periodu područna organizacija transformiše se  u međuopštinsku organizaciju slijepih sa sjedištem u  Visokom  za područja općina: Visoko, Kiseljak Breza, Vareš, Kreševo i Fojnica.  Patom je otvorena kancelarija organizacije koja se nalazila u prostorijama Centra za socijalni rad Visoko i funkcionisala sve do 1992. godine.

Početkom rata u Bosni i Hercegovini međuopštinska organizacija zbog ratnih dejstava i nemogučnosti komunikacije među članstvom otežano funkcioniše i kancelarija se iz Centra za socijalni rad premješta u kuću tadašnjeg predsjednika  Stipe Karlovića gdje radi sve do 2001. godine.

Ni u vrijeme rata u BiH 1992.-1995. Udruženje nije prekidalo sa radom. USOV je  1993. godine osnovalo radio stanicu pod nazivom „Nezavisni, bosanski omladinski radio – Radio BOR, koji je emitovao program do 2000-te godine kada je prestao sa radom zbog objektivnih problema. Ugašen je od strane Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

1997. godine nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma i formiranja kantona dolazi do preregistracije i izmjene naziva organizacije tako da umjesto predhodnog naziva, dobija ime Udruženje slijepih općine Visoko „USOV“. Nakon 1997. godine rad Udruženja i aktivnosti opadaju, te dolazi do određenih problema.

18.05.2001. godine u Velikoj Sali općine  Visoko održana je konstituirajuča sjednica skupštine udruženja na kojoj je prestao mandat dotadašnjem predsjedniku Stipi Karloviću, a za naredni mandat na poziciju  predsjednika  imenuje se Semić Almir.

Prilikom useljenja u prostorije USOV u ulici  Ibrahima Hodžića 3, zatekli smo prazan prostor bez inventara, električne energije, sanitarnog čvora, telefonskog priključka i drugih neophodnih stvari i sredstava za rad.

S obzirom da Udruženje nije  imalo novčana sredstva za adaptaciju spomenutih prostorija, Predsjednik UO  Almir Semić i članovi Fuada Kaldžija, Elmedin Jusić i Adil Halilović pokrenuli su aktivnosti s ciljem namicanja sredstava za nabavku inventara i funkcionisanja USOV. Veliku pomoć  dobili od preduzeča „Sekom“  i pojedinih privrednika s područja Visokog, zatim organizovali  humanitarne koncerte i slične manifestacije kako bi namakli potrebna sredstva za nabavku opreme i realizaciju planiranih aktivnosti kao i  rad patronažne službe za pružanje pomoći slijepim članovima u stanju socijalne potrebe.

Nakon imenovanja novih članova organa upravljanja udruženja slijepih,  povečao se i obim aktivnosti.

Formirana je Sportska sekcija USOV. Za sportske aktivnosti Upravni odbor je imenovao članove  UO Jusić Elmedina i Halilović Adila.

Od  osnivanja sportske sekcije članovi – sportisti USOV učestvuju na mnogim takmičenjima u disciplinama: Golbal, Šah, Kuglanje i Pikado sa govornom jedinicom, gdje ostvaruju zapažene rezultate. U saradnji sa Savezom udruženja slijepih građana ZDK sportisti USOV učestvuju na kantonalnim prvenstvima i turnirima u golbalu u BiH i inostranstvu i preuzimaju tehničku organizaciju istih.

Od uspješnih sportista USOV možemo  nešto više reći o sljedećim koji su ugrađeni u istoriju rezultata USOV, a to  su: Vojin Drašković u šahu  i Sedina Kubura u kuglanju. ( biografija!)

Prvo golbal prvenstvo slijepih ZDK,  USOV je tehnički organizovao 2004. godine. Prvenstvo održano  u Sportskoj Sali Partizan u Visokom. Od tada  uzastopno, počev od 2007. godine organizovano  osam međunarodnih golbal turnira, koji su se kasnije održavali u fiskulturnoj sali  MSŠ „Hazim Šabanović“. Prvi u Federaciji BiH nabavili Golove za igru golbal koje je USOV-u obezbjedila firma „Ed-en“ Dobinje -Visoko, – vlasnika Habeš Nezira.

Posljednji turnir u golbalu  održan 2014. godine, tako da zbog starosti  članova nije  više bilo moguće  oformiti ekipu.

Od 2013. aktivno se organiuzuje međunarodna takmičenja u kuglanju, šahu i pikadu sa govornom jedinicom. Do danas  realizovali i bili domačini šest međunarodnih turnira u govornom pikadu, koji se posljednje tri godine  održavaju u okviru obilježavanja Dana općine Visoko,  29. augusta. Takođe u okviru manifestacije Dana kulture i sporta „Visočko Ljeto“ i uz sufinansiranje privrednih subjekata – poslovnih partnera USOV-a, organizovali  šest turnira u šahu za slijepe i slabovidne osobe.

24.11. ove godine, (tj sutra) organizuju se četvrti po redu Kuglaški susrete slijepih „Visoko 2018“. To je turnir u kuglanju za slijepe i slabovidne, koji slobodno možemo reči prelazi u tradicionalni.

Kroz istoriju postojanja, USOV usko sarađuje sa JU Centrom za socijalni rad Visoko s ciljem pronalaska i učlanjivanja slijepe i slabovidne djece i kasnije osljepljelih članova, a sve u  svrhu obrazovanja istih i pružanja drugih vidova pomoći.

Veliki doprinos u pronalasku novo oslijepljelih lica daje Oftalmolog dr Samir Travančić koji dugi niz godina sarađuje sa USOV-om.

Neizostavno je spomenuti dugogodišnju saradnju sa Centrom za slijepu dijecu i omladinu Nedžarići, Sarajevo kroz koji je obrazovanje stekao određen  broj naših članova i ta saradnja će  biti  nastavljena i  ubudučnosti. U Visokom  dva puta u posljednjih 15 godina ugostili učenike i profesore koji su prezentovali svoje i mogućnosti slijepih, kroz postavke izložbe i kulturno-umjetnićki program.

Saradnja sa  srodnim udruženjima i drugim,  nikada nije bila upitna.

U  ovoj  prilici, nezaobilazno je spomenuti poslovno partnerstvom sa preduzečem Asistansia DOO iz Sarajeva, podsredstvom kojeg je nabavljeno,a isti su i  prezentovali mnoga tiflo-tehnička pomagala koja koriste  članovi USOV.

Sa Bibliotekom za slijepa lica u BiH dugogodišnja  saradnja.  Neki od članova USOV  su  također  članovi  i korisnici usluga biblioteke, te koriste raznu literaturu na Brajevom pismu i nosačima zvuka, odnoso  cd-ovima.

Posebna zahvalnost  pripada  za  dva privredna subjekta koji  su  uvijek  tu  za  pomoć  Udruženju. Firma  „Kovo kommerc“  i  njen  vlasnik  Zekerijah Kovo , te  Fast Food  „Kod  Osmice“  vlasnik  Porča  Osman.

Od gore  spomenutog datuma,  18.05.2001. godine pa sve do danas, prostorije Udruženja se nalaze  na adresi  Ibrahima Hodžića broj 3- Željeznička stanica.  Funkcioniše se u otežanim okolnostim. Nema angažovanog profesionalnog sekretara koji bi obavljao administrativno-tehničke i druge poslove, tako da navedene poslove većim djelo  obavlja Predsjednik USOV Jusić  Elmedin uz povremenu nesebičnu pomoć Goralija Senada i pojedinih uposlenika općine Visoko i volontera.

 

Od 2001. godine Udruženje nije  uvršteno u redovno finansiranje iz budžeta općine Visoko, niti  pored složenih poslova koje obavlja za dobrobit  članova i drugih slijepih osoba, nije steklo  status Udruženja od posebnog značaja , ali  intencija je  i  dalje  nastojati da taj  status   dobije. Prvenstveno, ugledavajući se na prijeratni  period  kad je  tako tretirano u  općini  i  drugim institucijama.

 

Visoko; 23.11.2018. godine

 

Drašković Vojin

Sin  Markov  i  majke Joka,  rođen 12.07.1936. godine u  mjesto Slivlja, općina  Gacko.

Vid izgubio u ranom djetinstvu, stradao od pronašle zaostale eksplozivne naprave iz Drugog svjetskog rata .

Sredinom pedesetih godina, nakon provedene rehabilitacije i završenog školovanja za zanimanje telefoniste, usljed pronalaska zaposlenja, zapošljava se na telefonskoj centrali u općini Visoko, gdje radi do 1990. kada odlazi u penziju.

Osnovao je porodicu i živio sa suprugom Cvijom i dva sina Zoranom i Goranom. Mlađi sin Goran je bio osamdesetih godina fudbaler NK „Bosna“ Visoko.

Po dolasku i zaposlenju u općini Visoko zajedno sa Ćesa Mustafom aktivira se u Organizaciju slijepih i u saradnji sa Pajkić Vojislavom iz Breze učestvuju na mnogim šahovskim takmičenjima u BiH i širom Jugoslavije. Drašković i Pajkić su svojevremeno nastupali za šahovsku reprezentaciju BiH.

Drašković i njegovi slijepi šahisti osvajajući mnoga priznanja u BiH i šire, na najbolji način predstavljaju slijepe i općinu Visoko. Njihovim  rezultatima  intenzivira se rad Organizacije slijepih.

1994. godine, usljed rata u BiH Drašković sa porodicom odlazi iz Visokog u Beograd, a potom u Bjeljinu gdje je nastupom  iznenadne bolesti umro 21.04.2001.godine  i  sahranjen je u Bjeljini.

 

Kubura Sedina

 

Kubura Sedina kči Junuzova i majke  Raseme  rođ. 31.03.1982.  u   Visokom,

Nakon učlanjenja u USOV od 2006. godine aktivno se uključila u sportsku sekciju i osvaja priznanja na mnogim takmičenjima, nastupajući za sportsku sekciju USOV  u okviru SSRI Visoko i SSRI ZDK.

U maju 2011. godine (mjesec dana pred iznenadni odlazak sa ovog  svijeta)  jedina je od slijepih sa ZDK učestvovala  na Svjetskom kuglaškom prvenstvu koje se održalo u Zetri. Gdje je i pored jake konkurencije ostvarila zapažen uspjeh..

KUBURA SEDINA

Aktivna sportistkinja  u Savezu za sport i rekreaciju invalida općine Visoko u sportskim disciplinama atletika i kuglanje. Nekoliko  godina postiže značajne rezultate i uspjehe u spomenutim sportskim disciplinama.

Posebno  plodna  bila je  2010. Godina, kada    na svim takmičenjima na kojima je nastupala Sedina postiže zapažene uspjehe i vrijedne rezultate.  Takmičenja u kuglanju – Sarajevo 2010, na VII federalnom prvenstvu za slijepa i slabovidna lica, Sedina osvaja u jakoj konkurenciji 1. mjesto u kuglanju u  kategoriji B3, zatim osvaja treće ( III)  mjesto  u kuglanju na V pojedinačnom prvenstvu  za slijepe osobe  u Sarajevu  kategorija -B3

Na XII državnom prvenstvu za osobe sa invaliditetom u Bihaću ponovu u kategoriji  B2 bila najbolja u kuglanju i osvojila prvo mjesto i zlatnu medalju.

Njeni  izuzetno  dobri  rezultati  učinili su da je  Sedina Kubura

u Domu oružanih snaga, 19. januara 2012. godine u Sarajevu, u organizaciji Sportskog saveza invalida Federacije Bosne i Hercegovine, na izboru  najboljih sportista godine u BiH za 2011. godinu u sportu za osobe s invaliditetom posthumno,  proglašena za najbolju sportistkinju BiH u konkurenciji osoba s invaliditetom .

Sedina  Kubura  sa ovog  svijeta,  iznenada otišla je 28.06.2011.  u Zenici, a sahranjena u  Hlapčevićima kod  Visokog.

 

Semić Almir

Sin Rasimov i  Ehlimanin,  rođen 18.04.1966. godine u  Visokom.

Umro 17.04.2006. u Zenici, sahranjen u  Mulićima-  Visoko

 

Od 18.05.2001. godine  imenovan za Predsjednika USOV, Semić obnaša navedenu funkciju sve do 17.04.2006. godine kada nas je napustio  nakon duge i teške bolesti.

Iako je imao višestruke zdravstvene probleme, to ga nije sputavalo da se aktivira u USOV i u navedenom periodu zajedno sa užom familijom i drugim saradnicima iz USOV te   lokalnom zajednicom  postigne izvrsne rezultate.

——————————————————————————-

UDRUŽENJE SLIJEPIH OPĆINE VISOKO „USOV“

Danas  funkcioniše u  sastavu:

Upravni odbor

mandat 2017-2021:

 

Predsjednik:         Elmedin Jusić,

Dopredsjednik:    Esad Novokmet,

Član:                       Sead Softić

 

Članovi  Skupštine su:

 

 1. Elmedin Jusić
 2. Esad Novokmet,
 3. Sead Softić,
 4. Ismet Limo
 5. Džafer Softić,
 6. Hamdo Alijagić,
 7. Šaban Buhić,,
 8. Samir Hadžić,
 9. Džemil Juko.

 

 

 

Visoko; 23.11.2018. godine

Svečana akademija u  povodu  obilježavanja 70 godina postojanja i  rada

 Udruženja slijepih  Visoko