USOV: Održana redovna Izvještajna skupština

IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA

UDRUŽENJA SLIJEPIH OPĆINE  VISOKO

U Velikoj  Sali općine  Visoko  u srijedu  25.aprila 2018. godine održana redovna Izvještajna skupština o radu i poslovanju  Udruženja slijepih

Uz  prisustvo  7 od  pozvanih  9  delegata ,i  gosta iz  srodnih  organizacija kao i  predstavnika izvršne  vlasti  općine  Visoko, napravljen je izvještaj o radu sa finansiskim pokazateljima poslovanja USOV za 2017.  godinu  te usvojen  Plan rada sa  finansijskim planom  za  tekuću  godinu.

Predsjednik  Udruženja Jusić  Elmedin u svom  obraćanju  istaknuo  je  bojazan marginaliziranja udruženja koja okupljaju  osobe sa invaliditetom (OSI)  što bi  naravno imalo  nesagledive posljedice  na  ovu  populaciju  stanovnika, posebno  kategoriju  slijepih i  slabovidnih.

I pored  teških uslova poslovanja,  ne razumijevanja kako  zvaničnih  organa  vlasti tako i  šire  društvene zajednice,  sve teže se postiže  efekat inkluzije OSI, a što je  jedan od  osnovni  razloga postojanja  Udruženja kroz svoje  poslovanje u posljednjih  70 godina od kada  je isto i  formirano.

Plan rada koji delegati usvojiše  ponovo  oslikava i  nagovještava  htijenje  UO  da  učini  iskorak u  cilju  obezbjeđenja  sredstava kroz  projekte  na kojima stalno radi ali i  zadovoljenje osnovnih  potreba članova  udruženja.

Pod  tačkom 4  dnevnog  reda  izvršen je izbor  novog  člana skupštine USOV gdje je  umjesto  preminulog  člana  Alibegović  Sulejmena  imenovan novi  delegat  Buhić Šaban.

 

Senad Goralija