“USOV”: Obilježavanje Dana Bijelog štapa 13.10.2017.

Zadovoljstvo nam je pozvati  Vas na priredbu Udruženja slijepih općine Visoko  koja će se održati u petak 13.10.2017. godine,  kino sala  Visoko u terminu 10,30 sati.

Na priredbi  nastupaju  učenici   sekcija za kulturno –umjetnički program Centra   za slijepu i  slabovidnu djecu  Nedžarići –Sarajevo, a sve u povodu  obilježavanja Dana  Bijelog štapa             (Međunarodni  dan slijepih osoba, 15.oktobar ) u skolpu  implementacije  projekta Udruženja slijepih  općine Visoko.

Zadovoljstvo  bi  nam  bilo da medijski popratite ovu  priredbu i javnost upoznate sa mogućnostima i nastojanjima  slijepih osoba.

 

Slijepi građani su  naša stvarnost kojima treba dopustiti da pokažu svoje mogućnosti, te ih tretirati kao i svu  drugu djecu  koja nemaju  problem sa  vidom.

 

U  uvjerenju da ćemo  imati priliku   da se sretnemo sa Vama

srdaćno Vas pozdravljamo,

 

 

PREDSJEDNIK USOV

 

/Elmedin Jusić /