Uručene općinske stipendije nadarenim učenicima

Općinska načelnica Amra Babić danas  je u velikoj sali Općine Visoko uručila stipendije nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja općine Visoko za 2018/2019. godinu. Naime, na raspisani javni poziv prijavilo se ukupno 184 aplikanata od kojih je 160 ukupno dobilo stipendiju, 36 osnovnih i 124 učenika srednjih škola. Kriterij za dodjelu stipendija bile su ocjene i diplome sa takmičenja.

Ovom prilikom načelnica Babić uputila je čestitke i uručila rješenja za dodijeljenu stipendiju sa porukom da trebamo promovisati dobre primjere i najljepše vrijednosti naše općine, i ulagati u mlade, jer oni su naša budućnost.

Općina Visoko u svome programu ima praksu da prepoznaje i nagrađuje naše učenike tokom nastavnih i sportskih takmičenja, a sve sa ciljem da promovišemo pozitivne vrijednosti i da pokušamo ambijent u našem društvu da okrenemo u pravom smijeru.

“Svima vama koji se nalazite na životnoj prekretnici kada je nastavak školovanja u pitanju, želim da napravite uspješan odabir i da slijedite svoje srce, ali i da osluškujete glas tržišta, kako bi mogli što prije pronaći zaposlenje. Uvijek budite sretni, zadovoljni, nasmiješeni, vi ste naš ponos! “, istakla je Općinska načelnica.

Press Općine Visoko