Uređenje stadiona „Luka“ i njegove okoline

Općina Visoko u saradnji sa JKP „Visoko“ kao izvođačem radova ovih dana intenzivno radi na realizaciji projekta uređenja stadiona „Luka“ i njegove okoline.

Svakodnevno se vrši: sječa šiblja i rastinja, košenje trave i korova, ravnanje postojećeg terena, odvoz smeća i organskog materijala, kao i kresanje postojećih stabala.

Predviđena je i izrada parkinga za turističke autobuse.

Slika2Slika3

Općina Visoko sa realizacijom ovakvih projekata nastavlja trend modernizacije u skladu sa evropskim standardima, što će doprinijeti sveukupnom kreiranju ljepšeg i ugodnijeg životnog okruženja na području naše općine.

Slika4

Press Općine Visoko