Uređenje šireg prostora kompleksa “Ravne”

OPĆINA VISOKO I FONDACIJA UREĐUJU ŠIRI PROSTOR KOMPLEKSA ‘RAVNE’

U skladu s nedavno potpisanim partnerskim sporazumom o razvoju turizma u Visokom, nije dugo trebalo da dva glavna aktera, Općina Visoko i Fondacija ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’, stupe u akciju.

Najatraktivnija turistička lokacija u Visokom i Zeničko-dobojskom kantonu, prahistorijski Podzemni labirint Ravne, prvi je cilj međusobnih aktivnosti. Riječ je o čitavom kompleksu Ravne za koji je naručeno pravljenje detaljnog Regulacionog plana. Jedan dio sadržaja u ovom arheološko-turističkom kompleksu postoji: tuneli Ravne i park ‘Ravne 2’. Projekti za sanaciju i proširenje prilaznog puta čekaju finansiranje, kao i parking mjesta.

Iznad ove lokacije su parcele Federacije (10.000 kv.m.), Općine Visoko (20.000 kv.m.) i Fondacije (8.500 kv.m.). Rukovodioci Općine i Fondacije su dogovorili da se u prvoj fazi poboljša putna infrastruktura i osposobi općinski put koji bi vodio ka izletištu Ravne. Tokom ljetne sezone za saobraćaj bi se zatvorio put koji sada prolazi pored samog ulaza u tunele. Razlozi su višestruki. Dobila bi se pješačka zona za Visočane i turiste. Sa sigurnosnog aspekta, izbjegla bi se mogućnost saobračajnih nesreća dijela neopreznih vozača koji velikim brzinama prolaze pored turista. S pješačkom zonom bi se omogućilo i duže zadržavanje turista u kompleksu Ravne.

Ekipa iz nekoliko službi Općine je nakon radnih sastanaka s timom Fondacije dogovorila trasu novog puta (koji je doduše odranije ucrtan na mapama kao općinski put). Izvedbu radova je, nakon geodetskih mjerenja, odmah započela Fondacija.

Fondacija je angažirala svoj tim od 15 radnika na raščišćavanju šikare koja decenijama nije čišćena. Radeći prekovremeno, uposlenici Fondacije su odradili veliki posao za samo nekoliko dana na uređenju općinske parcele.

Pored toga, Fondacija je angažirala i svu potrebnu mehanizaciju koja uključuje četiri bagera, kamion i traktor

Nakon što se ovaj put spoji na postojeći asfaltirani put, preostaje da se samo produži općinskom parcelom prema ‘Žutoj gredi’ i izletištu Ravne. Na širokoj općinskoj parceli bi se dobila mogućnost izgradnje velikog parkinga za autobuse i privatne automobile. Uz njih bi išli i prateći sadržaji (toaleti, ugostiteljski objekti, suvenirnice).

Na taj način bi se potpuno promjenila fizionomija ovog zapuštenog gornjeg dijela kompleksa Ravne. Naravno, detaljnim Regulacionim planom će se odrediti svi budući sadržaji.