„Uređenje desne obale rijeke Bosne u Visokom uzvodno od gradskog mosta“

Upriličena primopredaja radova na „Postavljanju betonskih prizmi i betonskih vijenaca na rijeci Bosni uzvodno od gradskog mosta u Visokom, dionica P1 do P4“

Grad Visoko je „Agenciji za vodno područje rijeke Save, Sarajevo“ putem Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke aplicirao projekat „Uređenje desne obale rijeke Bosne u Visokom uzvodno od gradskog mosta“. Agencija je odobrila projekat te se pristupilo realizaciji uređenja desne obale rijeke Bosne ukupne vrijednosti 737 417,63KM dužine 400 metara.

Danas je završena prva faza projekta u dužini 200 metara. Radovi su obuhvatili izradu temeljnog zida i postavljanje betonskih prizmi i betonskih vijenaca na rijeci Bosni uzvodno od gradskog mosta, dionica P1 do P4. Izvođač radova je bio „TERMO-BETON“ d.o.o. Breza.

Nadzor nad vođenjem radova je obavila “CONSTRUCT PROJEKT” d.o.o. Zavidovići. Nastavak radova teče prema planiranoj dinamici.

Press Grada Visoko