Upozorenje na opasnost od neeksplodiranih i ubojitih sredstava …

UPOZORENJE NA OPASNOSTI OD NEEKSPLODIRANIH UBOJITIH SREDSTAVA ( NUS-a) I MINSKO-EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA ( MES-a)

Služba civilne zaštite Općine Visoko  upozorava građane  na opasnosti od zaostalog NUS-a i MES-a, posebno u sezoni izvođenja proljetnih radova i boravka na otvorenom.

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, građani, pravna lica, državni organi i druge institucije su dužni o otkrivenom NUS-u odmah  obavijestiti Službu civilne zaštite Visoko ili Policijsku upravu, a nekim vidljivim znakom obilježiti mjesto gdje se nalazi NUS i po mogućnosti, to mjesto osigurati dok ne dođu ovlaštena lica.

 

Mole se svi građani da predmete za koje sumnjaju da ih mogu dovesti u opasnost  od eksplozije, prijave Službi civilne zaštite Visoko na telefon:  032/735-700, ili Policijskoj stanici Visoko na telefon:  032/738-555 (122).

 

Posebno skrećemo pažnju građanima na sljedeće:

– Ne ulazite na površine koje su pod sumnjom da su minirane;

– Poštujte oznake za mine  i ne premještajte ih;

– Ne palite rastinje koje se nalazi u minskom polju ili u njegovoj blizini;

– Ako posjedujete neka eksplozivna sredstva u svom domaćinstvu, ista ne bacajte i ne pokušavajte sami razminirati, nego prijavite u Službu civilne zaštite.

 

Služba civilne zaštite Općine Visoko