Upozorenja: Rekordan mortalitet u BiH!

Hadžić je, sa saradnicima, komparirao trendove broja rođenih i umrlih u Bosni i Hercegovini u protekle tri godine.

“U prošloj, 2020. godini, zabilježen je rekordni negativni prirodni priraštaj u Bosni i Hercegovini, upozorava ugledni ekonomski analitičar dr. Faruk Hadžić.

On već godinama ističe negativne trendove u našoj zemlji. 

U analizama ne samo da konstatira realno stanje, već i predlaže moguća i održiva rješenja. 

Zbog svojih stavova nerijetko je na meti vlasti. 

Hadžić je, sa saradnicima, komparirao trendove broja rođenih i umrlih u Bosni i Hercegovini u protekle tri godine. 

Prošla, 2020. godina, najgora je do sada. 

“Podaci entitetskih zavoda za statistiku pokazuju da je zabilježeno čak 16.393 više umrlih nego rođenih”, ističe dr- Hadžić. 

politicki.ba