UNDP odobrio projekat obnove fasade OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje

Nakon foruma građana održanog u Društvenom centru u februaru tekuće godine, na kojem su kandidovane ideje i prijedlozi projekata predstavnika mjesnih zajednica sa područja Visokog, UNDP je raspisao Javni poziv s ciljem pružanja podrške realizaciji prioriteta i inicijativa na lokalnom nivou koji će poboljšati javne usluge i kvalitet života građana u jedinicama lokalne samouprave (JLS).

Radi se o još jednoj aktivnosti UNDP-a u okviru projekta “Jačanje uloga mjesnih zajednica u BiH” u koji je Grad Visoko uključen zajedno sa još 23 jedinice lokalne samouprave.

Na navedeni Javni poziv Grad Visoko je putem Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke aplicirao projekat “Obnova fasade OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Dobrinje”, pripremljen u skladu sa Smjernicama za podnosioce projektnih prijedloga/aplikante, nakon čega je Komisija UNDP-a izvršila evaluaciju, ocijenila projekat pozitivnim i odobrila ga.

Projekat obnove fasade osnovne škole u MZ Dobrinje bit će realizovan sredstvima UNDP-a u iznosu od 17. 000 KM i Grada Visoko u iznosu od 5. 440 KM, što znači da je ukupna vrijednost projekta 22. 440 KM.

Opći cilj projekta je povećanje energetske efikasnosti, koja će rezultirati uštedom sredstava i kvalitetnijim boravkom učenika i nastavnika u toku nastavnog procesa.

Projekat ima utjecaj na širu društvenu zajednicu. Njime su obuhvaćena djeca iz vangradskih mjesnih zajednica, B. Mahale i Dobrinja i okolnih sela: Seoče, Graba, Buzića, Upovca i Dolova.

U narednom periodu predstavnici UNDP-a i Grada Visoko pristupit će potpisivanju Sporazuma o sufinansiranju projekta, nakon čega će uslijediti i tenderska procedura i realizacija projektne aplikacije.

Press Grada Visoko