Ukinuta presuda kojom je Kurgaš Refik osuđen na 7,5 godina zatvora

Kantonalni sud u Zenici, na sjednici od 11.12.2020. godine odlučujući po žalbi advokata Ragiba Hadžića  ukinuo je prvostepenu presudu Općinskog suda u Zenici kojom je Kurgaš Refik osuđen na 7,5 godina zatvora i naložio ponovno suđenje.

Podjećamo da je Općinski sud u Zenici 03.08.2020 godine osudio Kurgaš Refika na zatvorsku kaznu od 7,5 godina zbog krivičnog djela iz čl. 207.stav 1. KZ FBiH,  spolni odnos sa djetetom.

Branilac je u žalbi ustvrdio da su tokom suđenja flagrantmo prekršena optuženikova prava na odbranu i pravično suđenje.

Odlučujući po žalbi drugostepeni sud nalazi da su počinjene apsolutno bitne povrede odredaba krivičnog postupka na štetu optuženog pa je ukinuo prvostepenu presudu i naložio ponovno suđenje.

direktno.ba

***

Javni linč i čerečenje po društvenim mrežama još jednom su se pokazli izihtrenim. Osim toga, i upitnost pravosudnih organa se može relativizirati ako se u žalbenom postupku navodi;
– “da su tokom suđenja flagrantmo prekršena optuženikova prava na odbranu i pravično suđenje”,
– “da su počinjene apsolutno bitne povrede odredaba krivičnog postupka na štetu optuženog …”.

Puno je pitanja koja se nameću u ovom predmetnom slučaju;
– fabrikovanje istog i aktueliziranje u određenim političkim momentima te dovođenje u korelaciju s političkim ambicijama određenih partija i pojedinaca,
– suđenje i “nepravosnažna presuda”, bez da se i jednog trenutka uvažavala bilo koja dokazna činjenica ili argument “optuženog”,
– medijsko spinovanje sa kvalifikacijskim zaključcima kojima nije bilo potrebno suđenje.

Da li se može smatrati relevantnom presuda u državi za koju svi kažemo da ima korumpirano pravisuđe. Ako čovjek ovog kalibra nije iskoristio sve slabosti ovog pravosuđa, nije li logično pitanje da mu se sve ovo politički “pakuje”.

Osim toga – Presumpcija nevinosti jedno je od temeljnih načela savremenog sistema ljudskih prava i ima ključnu ulogu u osiguravanju prava osobama koje se nalaze u krivičnom postupku. Riječ je o pravnom mehanizmu kojim se osigurava da je svaka osoba nevina dok joj se ne dokaže krivnja. Direktiva (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. marta 2016.g. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u krivičnom postupku.

S vjerskog aspekta:
Ibn Ebu Dun’ja i Bejheki prenose da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
“Ogovaranje je gore od bluda.”
Upitan je: “Kako?”, na što on odgovori: “Čovjek učini blud, a zatim se pokaje, pa mu Allah oprosti, dok onome ko je nekoga ogovorio neće biti oprošteno sve dok mu ne oprosti onaj koga je ogovorio.”

Šta ukoliko postupak bude dokazao nevinost čovjeka, ako se dokaže da je žrtva političkih igara.
Život svakog čovjeka je svetinja, a ishitrena ogovaranja nikom ništa ne donose.

visoko.ba