Ugarak produkt i Suša osigurali stolariju za Medresu

Sponzori vanjske stolarije u punom iznosu su Ugarak produkt d.o.o. i Suša d.o.o. Visoko.

Medresa “Osman ef. Redžović”

Tačnije 5. aprila ove godine započeli sa radovi na dogradnji i Medresi “Osman ef. Redžović”.
Demontirana je krovna konstrukcija (građa je sačuvana, ispravna i ponovo je ugrađena na novi krov), podignut sprat površine 400 m2 sa pet učionica, jednom kancelarijom, holom i mokrim čvorom, izlivena betonska ploča, sazidana nadzida i saliven betonski serklaž na ploči.