Udruženje za afirmaciju žene u BiH: „Pisanje projektnog prijedloga/ bazični nivo“

POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU „PISANJE PROJEKTNOG PRIJEDLOGA/BAZIČNI NIVO“

Udruženje za afirmaciju žene u BiH u saradnji sa Općinom Visoko poziva sve zainteresovane da pošalju prijave za učešće na jednodnevnom treningu „Pisanje projektnog prijedloga/ bazični nivo“.

Datum i mjesto održavanja treninga:Visoko (ponedjeljak) 29.01.2018.godine

Trajanje treninga: 1 dan (16:00 do 20:00 )

Cilj treninga: Povećati osnovni nivo znanja prilikom planiranja i pisanja projekata. Učesnici/ce će se upoznati sa svim fazama izrade projekata, steći znanja kako popuniti aplikacionu formu te kako napisati projektni budžet i rukovoditi projektom do njegove implementacije.

Rezultati treninga: Učesnici/ce će na kraju treninga kroz grupni rad imati priliku da napišu vlastiti projektni prijedlog na zadatu temu, a koji će na kraju predavački tim pregledati te dati sugestije za poboljšanje.

Uslovi učešća:

– Polaznici moraju biti izuzetno motivisani za sticanje novih znanja na zadanu temu

– Od polaznika se očekuje da budu posvećene, da aktivno učestvuju u diskusijama

– Sve polaznici su obavezni napisati završni projekat

Metodologija i način rada:

Udruženje za afirmaciju žene u BiH će zasnivati svoj rad na stručnom održavanju radionice i treninga kroz koji će polaznici proči zajedno sa edukatorom, te sami napisati projekat uz pomoć edukatora. Edukacija će biti organizovana kroz intenzivni jednodnevni kurs. Svi polaznici će dobiti materijal za radionicu i certifikate na kraju održane radionice, a predviđeno je do 20 polaznika.

Kotizacija za trening i materijali za rad: besplatno

Potrebno je popuniti obrazac za prijavu

E-mail prijave dostaviti najkasnije do 27.01.2018. godine na e-mail:

amela_ze@live.com ili na broj telefona 061/704-094

Prijava treba da sadrži:

Naziv: Prijava za trening „Pisanje projektnih prijedloga/bazični nivo“

Podaci o učesniku/ci: Ime i prezime, datum rođenja, kontakt telefon i e-mail.

Iskustvo u pisanju projekta: DA ili NE

Maksimalan broj učesnika/ca na treningu je 20. Poziv za trening je otvoren do popunjavanja kapaciteta, u slučaju većeg broja prijavljenih organizovat ćemo predavanje i naredni dan.