Udruženje MLJVS korak bliže do fonda ”Mustafa Mimić”

851

Na sastanku održanom u ponedjeljak, 13. 04. 2015. godine a u suorganizaciji pet udruženja (MLJVS, Nit života, Invalidi rada, Udruženje Dializiranih pacijenata Općine Visoko i Diabet Visoko), upućen je poziv predstavnicima u Kolegiju općinskog vijeća.

Tematika sastanka bila je:

  1. Davanje podrške FONDU “MUSTAFA MIMIĆ” pomoć u lijećenju pacijentima u BiH i van BIH čije lijećenje ne pokriva redovno zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBIH
  2. Pismo namjere/ podrške OV Visoko
  3. Riješavanje pitanja kancelarija udruženja sa sjedištem u Visokom, članova Koordinacije

Sastanku se nije odazvao dovoljan broj predstavnika u Kolegiju OV Visoko pa su donesenoi sljedeći zaključci:

  1. Da se uputi zahtjev Kabinetu Općinske načelnice za održavanjem sastanka, s Predsjednicima Koordinacije pet naprijed pobrojanih udruženja, a prije prve naredne sjednice Kolegija OV i sjednice OV Visoko,
  2. Da se uputi građanska Inicijativa Kolegiju OV i članovima OV Visoko, prije prve naredne sjednice OV Visoko, u svrhu rebalsa budžeta, s naznakom za preraspodjelu stavki Službe za društvene djelatnosti i uvrštavanja FONDA “MUSTAFA MIMIĆ” u budžet Općine Visoko, s posebnom stavkom a za naprijed navedene potrebe
  3. Da se uputi građanska inicijativa Kolegiju OV Visoko i članovima OV Visoko, a prije prve naredne sjednice, za pismom podrške /namjere, prema kojima ćemo se obračati s ciljem podrške FONDU “MUSTAFA MIMIĆ”, i uvrštavanjem u budžete Općina i Gradova FBiH a čiji bi korisnici FONDA bili građanke i građani istoimenih Općina i Gradova u FBiH.

 

Komentari

komentara