Udruženje mladih EkoLogika

Udruženje mladih EkoLogikaUdruženje mladih “EkoLogika“ Visoko nastalo je kao ideja o udruživanju petnaestak mladih ljudi sa općine Visoko, a radi sprovođenja i realizacije ciljeva koji su definisani Statutom Udruženja. Namjera je da se ovaj broj u budućnosti proširi na što veći broj mladih ljudi. Neki od ciljeva su druženje mladih ljudi kroz sportske, kulturne, edukativne, društveno korisne akcije i druge manifestacije, organizovanje edukativnih sadržaja i takmičenja, a sa ciljem povećanja nivoa znanja iz pojedinih oblasti, te realizacija aktivnosti vezano za zaštitu okoliša.

 

 

Predsjednik kluba: Šabanović Elvedin
Adresa: Alije Izetbegovića 12/1, 71300 Visoko
Telefon/fax:/
Mob:+38762 231 575 +38762 818 886
Web: www.ekologika.com.ba
e – mail: eko.logika.visoko@gmail.com
ID:4 2 1 8 7 9 1 3 4 0 0 0 4
Žiro račun:1990470156484716

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus