Udruženje "Confero"

Udruženje “Confero”Udruženje mladih ljubitelja scenskih umjetnosti “Confero”

Adresa: Dr. Džananovića 20
Telefon: 061/432 140
e-mail: tgconfero@gmail.com

www.visocko-oko.co.ba – www.magazinplus.eu