UDNRP Visoko: Tradicionalni obilazak Spomen obilježja braće Hasandić na Karićima

Udnrp Zlatni Ljilj-Pz Visoko

Danas smo obavili Tradicionalni obilazak Spomen obilježja braće Hasandić na Karićima općina Vareš.

HASANDIĆ REFIK – ZLATNI LJILJAN poginuo je 04.02.1993. godine na Nabožiću

HASANDIĆ HAMZA – ZLATNA POLICIJSKA ZNAČKA poginuo 20.05.1994. godine na Karićima

Da se ne zaboravi