Učlanite se i pomozite u radu Udruženje dijabetičara “Diabet” Visoko

Udruženje formirano kako bi okupilo oboljele i promoviralo znanje o dijabetesu

1596
Ilustracija: Dijabetes

U Visokom je, 21. 2. 2015. godine, osnovano Udruženje dijabetičara “Diabet”, koje okuplja sve oboljele od dijabetesa, zatim članove njihovih obitelji i sve ostale građane sa razvijenom sviješću o prevenciji i borbi protiv šećerne bolesti – dijabetesa. Primarni ciljevi djelovanja ovog udruženja sadržani su u okupljanju oboljelih od dijabetesa i promociji znanja o dijabetesu, te pravilnog načina života s tom bolešću.

Udruženje dijabetičara će, u narednom periodu, raditi na prikupljanju podataka o oboljelim na području naše općine i u doglednom vremenu početi će projekat izrade baze svih oboljelih od dijabetesa tipa 1 i tipa 2. Također, udruženje će raditi na educiranju oboljelih, kako o samom oboljenju, tako i o prevenciji teških hroničnih komplikacija, koje se mogu pojaviti kao nuspojava nereguliranosti oboljenja.

Biti će, u okviru ovih projekata, uspostavljena i saradnja sa zdravstvenim ustanovama s područja naše općine, ali i sa zdravstvenim ustanovama Zeničko-dobojskog kantona i Federacije BiH, te će, u sklopu te saradnje, biti organizirani i različite vidovi podrške oboljelima, u skladu s ovlastima i mogućnostima udruženja.

Informacije o samom udruženju te o načinu učlanjenja mogu se dobiti putem e-mail adrese: diabet.visoko@gmail.com ili na facebook grupi Udruženje dijabetičara “Diabet” Visoko.

Komentari

komentara