Učenici u projektu “Sprečavanje vršnjačkog nasilja”

506

Vrijedni učenici Osnovne škole „Safvet-beg Bašagić“ u narednom periodu će realizirati projekat „Sprečavanje vršnjačkog nasilja“, uz podršku World Visiona, te direktora škole Mehmeda Tatarevića, pomoćnice direktora Sadete Bukva i pedagoga Maide Hadžiabdić.

Prezentacije Tima za provedbu aktivnosti bit će održane 14.04 (utorak) i 16.04 (četvrtak),a tim čine Džana Topuz, Harun Ivković, Azra Kazija, Emina Karalić, Bakir Limo, Boris Stanković i Emina Halilović. U proteklom periodu je provedena i anketa za učenike škole, pa je tako na pitanje: „Da li smatraš da ima vršnjačkog nasilja u tvojoj školi?“ sa DA odgovorilo 51% učenika, a 49% je kazalo NE. Učenici su anketirani i na pitanje prijedloga kako da se smanji vršnjačko nasilje, a 46,73% učenika smatra da je najbolji način smanjenje vladanja, 20,28% misli da je rješenje razgovor sa upravom škole i roditeljima, 12,4% je mišljenja da je razgovor s pedagogom rješenje za smanjenje nasilja, dok se 11,11% izjasnilo za prebačaj iz škole.

Komentari

komentara