Ubijeni iranski general Qasem Soleimani tokom boravka u BiH najviše boravio u Visokom …

Zaplakao zbog Srebrenice

– Qasem Soleimani obišao je cijeli teritorij BiH, ali najviše se zadržao u gradu Visokom pokraj Sarajeva. Siguran sam da ga stanovnici sela Čekrčići jako dobro pamte jer je puno pomogao tamošnjim seljacima, a najviše obiteljima poginulih u pokolju u Srebrenici. Razgovarao je sa svim obiteljima i s njima plakao kao dijete jer ga jako pogodio pokolj u Srebrenici. Pomogao im je i financijski. U okolici Visokog obnovili smo škole, vrtiće i mnoge sakralne objekte – govori Amin ističući kako je general Soleimani bio uvijek rado viđen gost.

Pročitajte više na: vecernji.ba
AUTOR: Hassan Haidar Diab