U ZDK uskoro na Listi ortopedskih pomagala i inzulinske pumpe

Odgovor na poslaničko pitanje Jasmine Zubić (SDP): U ZDK uskoro na Listi ortopedskih pomagala i inzulinske pumpe

 

Odgovor na poslaničko pitanje zastupnice Jasmine Zubić, u vezi sa uvrštavanjem inzulinskih pumpi kao obaveznih i besplatnih medicinskih pomagala u pravilnike u ostvarivanju prava na ortopedska pomagala dostavljamo sljedeći odgovor:

 

“U više navrata je organizovan sastanak sa roditeljima djece oboljele od diabetes mellitusa uz učešće nadležnih medicinskih stručnjaka – pedijatara endokrinologa, ministra zdravstva Ze-do kantona i Zavoda zdravstvenog osiguranja o temi uvođenja inzulinskih pumpi i načina njihovog finansiranja.

Na zadnjem sastanku (juni 2017.godine) je dogovoreno da Zavod zdravstvenog osiguranja u 2017. godini finansijski može obezbijediti i pokriti troškove mjesečnog održavanja tri inzulinske pumpe. Također je na sastanku stručno pojašnjeno šta znači uvođenje u korištenje inzulinske pumpe i potreba permanentne medicinske potpore Službe za dječije bolesti KB Zenica od ljekara i adekvatno obučenih medicinskih sestara.

U toku je procedura izmjene važeće Odluke o obimu prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala. U sastavu stručnog tijela za izmjenu navedenog akta nalazi se predstavnik Saveza udruženja oboljelih od šećerne bolesti, tako da će inzulinske pumpe biti uvrštene u Listu pomagala koja će se finansirati sredstvima obaveznog zdravstvenog osiguranja prema propisanim kriterijima i u utvrđenom broju.”