U Visokom u 2016. godini smanjen broj nezaposlenih za 427(5,6%) …

U Visokom u 2016. godini smanjen broj nezaposlenih za 427(5,6%) osoba u odnosu na predhodnu godinu

Na evidenciji Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona na

dan 31.12.2016.godine registrovano je 66.202 nezaposlenih lica, što je za 3.088 (4.6 %) lica manje u odnosu na isti period predhodne godine (31.12.2015.).

Istovremeno, po podacima iz Porezne uprave, s kojima raspolaže naša Služba, broj

zaposlenih lica u ZDK na dan 31.12.2015.godine iznosio je 79.757,što je u odnosu na brojnezaposlenih lica, u istom periodu, veći za 10.467 (više zaposlenih od

nezaposlenih), dok je

broj zaposlenih na dan 31.12.2016.godine iznosio 81.396 tj. 15.194 više od broja

nezaposlenih lica u istom periodu.

Prema evidenciji Biroa rada u Visokom na dan 31.12.2016. godine blio je registrovano 7.190 nezaposlenih lica, što je za 427(5,6%) lica manje u odnosu na isti period predhodne godine, a zaposnenih lica 10.354, što je za 431(4,25%) više za isti period.

Važno je istaći da je po programima zapošljavanja u 2016. godini u Visokom zaposleno je 147 osoba.

Ovakvi rezultati, u najvećem dijelu, su postignuti zahvaljujući novim otvorenim pristupom Službe prema nezaposlenim osobama. U svih dvanaest općina Zeničko-dobojskog kanona prezentirani su programi (samo)zapošljavanja, čime su nezaposlena lica i  poslodavaci upoznati sa raspoloživim poticajnim sredstavima koja su osigurana  iz različitih fondova.

Služba je posredovala u zapošljavanju i brojnih drugih lica, mimo ovih programa čime je u potpunosti opravdala i svoj naziv.

Takođe u sklopu svojih planiranih aktivnosti u 2016. godini, realizovane su i dvije edukativne  radionice za nezaposlene osobe u svim općinama u Zeničko-dobojskom kantonu:

  • „Kako pokrenuti vlastiti biznis“
  • „Registracija, pokretanje i poslovanje samostalnog poljoprivrednog proizvođača“.

Na istim je prisustvovalo oko  osamstotina nezaposlenih osoba.

Pored tabelarnog prikaza realizovanih programa (samo)zapošljavanja (koje dajemo u prilogu) Služba je, putem svojih biroa rada u svih 12 općina ZDK, posredovala i u zapošljavanju većeg broja nezaposlenih lica.

Služba za zapošljavanje ZDK 2016

Predsjednik UO

JU Služba za zapošljavanje ZDK

Emir Džafić