U Visokom trenutno nema oboljelih od korona virusa

ODRŽANA VANREDNA SJEDNICA ŠTABA CZ GRADA VISOKOG

Povodom proglašenja stanja nesreće na području Bosne i Hercegovine, zbog globalne pandemije korona virusa, u prostorijama Gradske uprave Visoko održana je vanredna sjednica Štaba Civilne zaštite (CZ) Grada Visokog.

Pored gradonačelnice Amre Babić, komandanta Štaba Civilne zaštite Visokog, sjednici su prisustvovali i ostali stalni i prošireni članovi ŠtabaCZ Grada Visokog, te predstavnici javnih preduzeća, javnih ustanova i privrednog sektora sa područja grada Visokog.

Gradonačelnica Amra Babić je istakla da je situacija na području Visokog pod kontrolom, da trenutno nema oboljelih, te da je potreban maksimalan oprez, ali da nema razloga za paniku.

Podsjetila je da je od jutros (srijeda, 18. mart) na snagu stupila Odluka Vlade FBiH o nizu mjera koje su obavezujuće za sve općine i gradove u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koje su donesene na sastanku Federalne uprave civilne zaštite u Sarajevu zbog pandemije koronavirusa.

Odlukom se decidno zabranjuje svaki vid javnog okupljanja, rad kafića, barova, restorana, uslužnih objekata te rad kulturnih institucija, poput kinosala, pozorišta, muzeja, galerija i slično.

Izuzeće su objekti koji rade dostavu hrane, kao i narodne kuhinje, ali uz poštivanje epidemioloških standarda.

Ove mjere će se zasigurno dopunjavati u danima koji slijede, u zavisnosti od epidemiološke situacije.

Gradonačelnica je navela da se određeni broj osoba sa područja Visokog trenutno nalazi u izolaciji i apelovala na građanstvo da se strogo pridržava hitnih mjera koje su donesene zbog novonastale situacije.

Između ostalog, na sastanku je istaknuto da će Štab CZ u narednom periodu biti u stalnom zasjedanju i da je potrebno smanjiti broj dolazaka u JU Dom zdravlja Visoko.

Neophodno je i da se svi medicinski kadrovi (medicinski radnici u penziji) stave na raspolaganje Štabu CZ, kako bi u slučaju potrebe mogli biti angažovani.

Također, sve obavijesti u vezi za novonastalom situacijom će biti blagovremeno emitovane na lokalnom mediju (RTV Visoko) i na LED display-u na ulazu u Grad.

Gradskoj službi CZ je naređeno da napravi spisak neophodnih materijalnih sredstava u skladu sa potrebama institucija koje su dio sistema CZ.

U narednom periodu, glavni ulaz u JU “Dom zdravlja” Visoko će biti otvoren samo za sanitetska vozila, a prostorije Centra za mentalno zdravlje će služiti kao trijažni centar za ulazak pacijenata potencijalno oboljelih od korona virusa.

Područne ambulante porodične medicine će u narednom periodu raditi u smanjenom kapacitetu, te u slučaju nužde vršiti kućne posjete najtežim bolesnicima.

Zdravstveni savjet Grada Visokog preuzeti će obavezu edukativnog komuniciranja sa javnošću i interesnim grupama.

Svim licima koja se ne pridržavaju mjera izrečenih Rješenjem o zabrani kretanja van prostora boravka bit će izrečene novčane kazne putem prekršajnih naloga.

U narednom periodu nadležna Služba će u saradnji sa Udruženjima poljoprivrednika na području grada Visokog sačiniti evidenciju poljoprivrednih proizvođača sa asortimanom proizvoda koji nude, brojevima telefona, te iste spiskove učiniti dostupnim vlasnicima trgovina i tržnih centara kako bi se obezbijedila nabavka robe od poljoprivrednih proizvođača iz Visokog.

Naglašena je potreba da se odštampa 10.000 letaka sa najosnovnijim uputama i preporukama koje su u vezi sa pandemijom korona virusa, te iste podijeliti građanstvu putem Savjeta mjesnih zajednica.

U narednim danima bit će održani sastanci sa povjerenicima CZ na terenu i predsjednicima Savjeta MZ sa ciljem organizacije i provođenja aktivnosti na terenu.

Do daljnjeg se obustavljaju sve redovne aktivnosti Komisija, Kolegija i rada Gradskog vijeća Visoko.

JU „Centar za kulturu, sport i informisanje“ – RTV Visoko će svakodnevno izvještavati građane o najnovijim informacijama u vezi sa pandemijom korona virusa.

Sve nabavke neophodnih sredstava za dezinfekciju, maski, rukavica i ostalog materijala bit će finansirane iz budžetske rezerve Gradonačelnice i namjenskih sredstava Civilne zaštite.

Operativni centar CZ Grada Visoko će u narednom periodu biti u stalnom 24-satnom zasjedanju, te blagovremeno obavještavati javnost o svim novim uputstvima i mjerama zaštite zdravlja ljudi.

Apelujemo na sve naše sugrađane da u ovoj situaciji budu društveno odgovorni i odgovorni prema svojoj porodici, te da se pridržavaju izrečenih mjera.

visoko.gov.ba