U Visokom preduzete preventivne mjere u zaštiti od koronavirusa

Gradska uprava Grada Visokog u saradnji s javnim preduzećima i ustanovama poduzela je pravovremene pripreme i preventivno djelovanje kako bi zaštitili zdravlje građana nakon pojave i širena koronavirusa (Covid-19).Po naredbi Kriznog štaba koji je osnovan pri Ministarstvu zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, Odsjek za inspekcijske poslove Grada Visokog uspostavio je saradnju s Higijensko-epidemiološkom službom Doma zdravlja Visoko.

“Prema naredbi u Domu zdravlja su se potrudili da osiguraju izolacijsku sobu za pregled osoba kod kojih se pojave simptomi bolesti i posebno sanitetsko vozilo koje bi takve osobe odvozilo u izolaciju u Zenicu, gdje bi se dalje nad njima vršio zdravstveni nadzor i samo testiranje”, kazala je sanitarna inspektorica Grada Visokog Lejla Husić.

Kako bi zaštitili zaposlenike i građane, korisnike usluga, u zgradi Gradske uprave pojačano je čišćenje svih prostorija kao i mjere tekuće dezinfekcije, izvršena je redovna preventivna dezinfekcija u svim objektima Gradske uprave računajući i mjesne urede.

Također, poslana su i uputstva o postupanju na adrese većih poslovnih subjekata, a za koje se zna da međunarodno posluju, kao i svim javnim ustanovama, školama, Medžlisima, te Uputstva o postupanju građanima putem medija.

Nakon što je donesena Odluka o obustavi nastave, Odsjek za inspekcijske poslove Grada Visokog svim školama je uputio obavijesti šta trebaju da rade u školskim objektima dok se ne održava nastava kao i da izvrše obaveznu preventivnu dezinfekciju putem firmi koje su registrirane za obavljanje DDD mjera pred povratak učenika u školske klupe.

Iz Odsjeka za inspekcijske poslove naglašavaju da na području Grada Visokog do sada nije bilo testiranih osoba na koronavirus, saopćeno je iz Grada Visoko.

Osobe koje u Visoko dolaze iz zemalja u kojima je evidentirana pojava koronavirusa obavezne su da se prijave u Higijensko-epidemiološku službu Doma zdravlja Visoko isključivo telefonskim putem na broj 032/738-822 te će na taj način dobiti upute kako se ponašati u narednim danima.

Zbog novonastale situacije i preventivnog djelovanja na području grada Visokog, Služba za upraviteljstvo JKP “Visoko” poduzela je također sve mjere i radnje u cilju zaštite građana.

U proteklim danima vršena je dezinfekcija svih zgrada na području grada, a prema podacima ove Službe, dezinfekcija zgrada u Visokom je posljednji put vršena je 1990. godine.

JKP “Visoko”, informira stanovnike da će dezinfekcija svih saobraćajnica koje vode prilazu gradu Visoko, svih ulica i trotoara u samom gradu početi čim vremenski uvjeti dozvole tj. čim ne bude padavina.

Dakle, Gradska uprava Grada Visokog u saradnji sa svojim službama, preduzećima i ustanovama, poduzela je sve moguće preventivne mjere i radnje u vezi s aktuelnim korona virusom.

Svjetski, ali i domaći mediji svakodnevno informiraju javnost o koronavirusu, a prema posljednjim informacijama na području Bosne i Hercegovine 18 osoba je registrirano s koronavirusom, od toga 15 u Banjoj Luci i tri slučaja u Zenici.

Fena

Uputstvo o postupanju za osobe koje dolaze sa područja zemalja pogođenim koronavirusom

Na osnovu Naredbe Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva od 10.03.2020. godine i 11.03.2020. godine apelujemo na sljedeće:

  • Osobe koje dolaze sa područja NR Kine, Italije, Južne Koreje, Irana, Francuske, Njemačke i Španije, odnosno svih zemalja pogođenim koronavirusom (COVID-19) su obavezne da se jave HES Doma Zdravlja Visoko isključivo telefonskim putem na broj 032 738 822 i pridržavaju se izrečenih  mjera radi sprečavanja širenja koronavirusa (COVID-19), u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti  (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/05), jer u protivnom rizikuju pokretanje pored prekršajnog i kaznenog postupka.
  • Molimo sve koji imaju informacije da se pojedine osobe ne pridržavaju propisanih mjera obavijeste nadležne uposlenike HES Doma Zdravlja Visoko i Sanitarnu inspektoricu Grada Visoko isključivo telefonskim putem na broj 061 780 435.
  • Provoditi sve preporučene mjere radi preventivnog djelovanja, suzbijanja i širenja corona virusa (održavanje sanitarno-higijenskih uslova, ograničene mjere kretanja, zabrana okupljanja u grupama i javnog okupaljanja).
  • Pridržavati se svih preporuka Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva do daljnjeg.

visoko.gov.ba