U Visokom montirana fiksna automatska mjerna stanica za praćenje kvaliteta zraka

Kantonalnim ekološkim planom (KEAP) ZDK utvrđena je potreba za mjerenjem kvaliteta zraka na području grada Visoko, stoga je krajem prošle godine Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK  proveo  postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku fiksne automatske stanice za mjerenje kvaliteta zraka kojom upravlja Institut „Kemal Kapetanović“ Zenica Univerziteta u Zenici.

Osnovna uloga fiksne mjerne stanice je ocjena stanja kvaliteta zraka u cilju sagledavanja opće izloženosti stanovništva, vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranja vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka.

Mjerna stanica je locirana u blizini MSŠ “Hazim Šabanović”, a danas je u prisustvu predstavnika Grada Visoko, Instituta Kemal Kapetanović Zenica i izvođača radova i zvanično puštena u rad.

Stanica će istovremeno mjeriti sljedeće parametre: PM10 (čvrste čestice prečnika ispod 10um, H2S (sumporovodik), SO2 (sumpordioksid), O3(ozon), brzinu i smjer vjetra, temperaturu, relativnu vlažnost, atmosferski pritisak, solarno zračenje, što znači da ova stanica, pored mjerenja polutanata, mjeri i meteorološke parametre i to senzorima instaliranim na stubu visine 10 metara.

Dimenzije stanice su 3.0 x 2.4 m x 2.2 m. 

Stanica je pod video nadzorom.

Kontejner je postavljen na betonskim temeljima unutar zaštitne ograde koje je izradio ponuđač na osnovu projektne dokumentacije.

Vrijednost neophodne opreme iznosi 250 000 KM, a sredstva za njegovu nabavku obezbijedilo je Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK-a.

Press Grada Visoko