U Visokom, do 11.00 sati glasalo 5.300 birača ili 15,64%

OIK (Općinska izborna jedinica) Visoko objavila je prve rezultate izlaznosti na Opće izbore. Do 11.00 sati glasalo je 15,64% ili 5. 300 birača.

Najveća izlaznost za sada je  u Malim Trnovcima, B.Mahali i na Hadžijinoj Vodi gdje je glasalo 20% birača.

Najmanja izlaznost je u Topuzovom Polju oko 8,2%.