U toku uspostava evidencije korištenja gradskog poljoprivrednog zemljišta – rok za prijave istječe 1. jula

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti pokrenula je aktivnosti na uspostavi evidencije korištenja gradskog poljoprivrednog zemljišta .

U tom cilju, obavještavaju se fizička lica koja koriste ili žele da koriste gradsko poljoprivredno zemljište u poljoprivredne svrhe da se jave u sobu 20a Grada Visoko .

Prijave se mogu vršiti svakim radnim danom u terminu od 13 do 15 sati, a najkasnije do 01.07.2019. godine.

Press Grada Visoko