U toku sedmice isplata stipendija za nadarene studente/ice sa područja grada Visoko

Grad Visoko kroz Službu za finansije, privredu i društvene djelatnosti, Odsjek za društvene djelatnosti šest godina izdvaja novčana sredstva za pomaganje i stipendiranje studenata sa područja našeg grada. Takva praksa nastavlja se i u tekućoj godini.

Sredstva za nadarene studente prvi put su planirana Budžetom Grada Visoko za 2015. godinu. Od 2015. godine do sada ukupno je stipendirano 226 studenata i za tu namjenu izdvojeno je 264.000 KM.

Za akademsku 2020/2021. godinu po konkursu za nadarene studente prijavilo se 46 studenata. Svi studenti koji su se prijavili na ovaj konkurs ostvarit će pravo na stipendiju u iznosu od 1.200 KM. 

Isplata će se vršiti u dvije rate, a prva rata će biti uplaćena u toku ove sedmice.

Press Grada Visoko