U toku radovi na sanaciji više divljih deponija u MZ Stari Grad

U TOKU RADOVI NA SANACIJI VIŠE DIVLJIH DEPONIJA U MZ STARI GRAD

JKP “VISOKO“ putem Službe za čistoću i odvoz komunalnog otpada, a uz saradnji sa Službom za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Grada Visoko danas realizuju radove na sanaciji više divljih deponija u MZ Stari Grad na lokalnoj saobraćajnici Klisa – Visočica.

Navedene lokacije nesavjesni građani koriste za nekontrolisano odlaganje građevinskog, komunalnog i drugog otpada, te tako dolazi do stvaranja više deponija, koje pored loše ekološke slike predstavljaju i opasnost za zdravlje naših sugrađana.

U MZ Stari Grad na lokalnoj saobraćajnici Klisa – Visočica prilikom saniranja navedenih divljih deponija radnici iz nadležne službe realizuju sljedeće aktivnosti: mašinski i ručno uklanjaju krupni i sitni građevinski, komunalni i drugi otpad, te mašinski utovar na kamione i odvoz istog.

Molimo sve građane u svim naseljima Grada Visoko, koji su do sada na ovakav način odlagali svoj građevinski, animalni, komunalni i drugi otpad, da to više ne rade, već da svoj otpad odlažu po propisima na mjesta koja su predviđena za odlaganje istog.

JKP Visoko