U toku pripremni radovi za postavljanje instalacija u poslovnoj zoni Ozrakovići

Za kvalitetan i uspješan rad Općina Visoko je poduzela niz aktivnosti kako bi industrijsku zonu „Ozrakovići“ učinila kompaktibilnom cjelinom sa svim neophodnim sadržajima.

Prvi korak ka unapređenju industrijske zone  je bila izrada investiciono – tehničke dokumentacije, a Općina Visoko je finansirala i izradu i reviziju Glavnog projekta – Izgradnja saobraćajnice kroz industrijsku zonu Ozrakovići, te pribavila odobrenje za građenje.

Radovi na realizaciji projekta Izgradnje saobraćajnice kroz industrijsku zonu Ozrakovići  izvodit će se u tri faze.

Prva faza je započela prošle sedmice i obuhvata radove na rekonstrukciji saobraćajnice, oborinske i fekalne kanalizacije, te se realizuje sredstvima Općine Visoko i sredstvima koja je odobrila Kantonalna direkcija za ceste ZDK-a na osnovu upućene aplikacije. Za navedenu fazu za najpovoljnijeg izvođača izabran je Konzorcij „Trgošped“ d.o.o. Kakanj i „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko. Vrijednost ugovorenih radova je 624. 364,23 KM.

Trenutno se izvode pripremni radovi – iskoličavanje lokacije na kojoj će biti postavljene instalacije, nakon čega će uslijediti i druge dvije faze.

Napominjemo, druga faza obuhvata radove na rekonstrukciji vodovodne mreže i izgradnji javne rasvjete. Realizuje se sredstvima koja je po odobrenoj aplikaciji Ministarstva privrede ZDK. Odabran je najpovoljniji izvođač radova – Konzorcij „Atlas – D“ d.o.o. Visoko i „AMG“ d.o.o. Visoko. Vrijednost ugovorenih radova je 97. 496, 90 KM sa PDV-om.

Treća faza obuhvata nastavak radova na rekonstrukciji saobraćajnice, oborinske i fekalne kanalizacije i realizovat će se sredstvima koja je po upućenoj aplikaciji odobrilo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. Vrijednost odobrenih sredstava je 250.000 KM.

Podsjećamo, Općina Visoko je pored ovog, realizovala i niz drugih značajnih  projekata u industrijskoj zoni Ozrakovići, usmjerenih ka ostvarenju strateških ciljeva u pogledu podsticaja poduzetništva, stvaranja preduvjeta za privlačenje investicija, te povećanja broja zaposlenih, naročito lokalnog stanovništva. Neki od njih su Izgradnja pješačke staze, kružnog toka, javne rasvjete iz pravca željezničke stanice i kružnog toka, izgradnja vodnog prstena i kolektora i pješačkog mosta Luke – Ozrakovići.

Općina Visoko se zahvaljuje Vladi ZDK, Kantonalnoj direkciji za ceste ZDK, Ministarstvu za privredu ZDK i Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta što su prepoznali značaj ovog projekta, te nas podržavaju u započetim aktivnostima unapređenja poslovne zone Ozrakovići.

Press Općine Visoko