U Radovlju vlast trenira strogoću, mještani potpisuju peticiju

Prema iformacijama mještana koje dobijamo s terena zanimljive stvari se dešavaju u Mjesnoj zajednic Radovlje?

Nekad MZ koja je bila primjer dobre organizacije lokalnog stanovništva, sa dobrom  vizijom za uređenje životnog ambijenta, danas je dovedena u poziciju primanja mrvica od općinske vlasti.

Zašto?

Prva Mjesna zajednica koja je prošlog stoljeća uvela električnu energiju, asfaltirala put Moštre – Kondžilo, izgradila Društveni dom sa kino salom i ambulantom, napravila  kvalitetono sportsko igralište, osnovala fudbalski  klub….. Nakon rata Radovlje je ponovo krenulo u punom zamahu sa izgradnjom infrastrukturnih objekata: asfaltni put od 5 metara širine, centralni vodovod „ Krečane“ kojim “napojiše” vodom za piće cjelokupno  stanovništvo Radovlja, započela je i izgradnja javne rasvjete, organizovano ukupljanje i  odvoz komunalnog otpada…..

A onda, ne znaju ni najupućeniji  zašto, sve stade i krenu polako da se urušava?

Iz općinskog budžeta za javnu rasvjetu daju samo mrvice sredstava za utrošenu el. energiju. Prvo mještani urade sami, o svom trošku naravno, projektnu dokumentaciju.   Kupe rasvjetna tijela, priključne kablove, plate priključak struje i onda naravno ni to se  finansijski podržati iz budžeta ne može. Danas ugašena rasvjeta u Hadžićima, sutra na redu možda Tujlići, Slatina, Brezovik, Kalići, Džindići… Ako bude snage i volje građana pa shvate da vlast ima prećeg posla i okupirana je izgradnjom led rasvjete tamo gdje je  važnije, a sami ponovo zavuku ruku u vlastiti džep svijetlit će i njima.

Naravno, već smo pisali o nezadovoljstvu ovih mještana i o cijeni za odvoz komunalnog  otpada. Na njihovom terenu, na Paljikama JKP “Visoko” otvori deponiju i tamo deponuje  ono što želi, uvida naravno nemaju mještani. Cijenu iz one 3,00 KM po domaćinstvu  preokrenuše u 3,50KM po članu domaćinstva. Prva reakcija nezadovoljstva bila je bacanje  kontejnera u rijeku i potok. Druga, kako saznajemo pokušaj  razgovora sa  Općinom i  JKP “Visoko”,  ali rezultata u korist mještana nije  bilo. Kante za smeće im ne daju, ulice ne peru, snijeg razgrću samo glavnim putem prema Kondžilu, a ostali … Snađite se!

Onoliko kolko smo mogli doznati u toku je u organizaciji grupe nezadovoljnih građana potpisivanje peticije kojom žele skrenuti pažnju odgovornih da ovako više ne ide.

I  na kraju, opet samovolja vlasti ogleda se i u raspodjeli budžetskih sredstava za 2018. godinu gdje jasno vidimo iz plana utroška da će Radovlje dobiti 30.000KM za asfaltirnje puta u Maurovićima. Samo nejasno je koje dužine!? Da li samo nekoliko metara ili možda  do kraja naselja!? Također u istu podružnicu planirano je investiranje i 10.000KM za  javnu rasvjetu? Sve bi to bilo u redu da samo par stotina metara od planiranih radova nije i drugi dio istoimenog naselja Maurovići koji neće dobiti ništa!?

Pratit ćemo dešavanja u ovoj Mjesnoj zajednici. Mještani se pitaju da li su oni sad kažnjeni kao nekad MZ Gračanica kod Doboja ili Kiseljak u bivšoj državi.

Peticiji koja kruži  Radovljem

U ovim danima, a usljed nezadovoljstva građana sa visinom naplate usluga za odvoz komunalnog otpada pokrenuta je inicijativa za potpisivanje peticije. Potpis je dobrovoljan, ukoliko osoba smatra da nije zadovoljna uslugom i iznosom naplate Peticiju može potpisati. Organizator potpisivanja Peticije je grupa građana MZ Radovlje .
U prilogu i forma peticije koja je dostupna građanima.
————————————————————————————-
Radovlje; 31.01.2018. godine

Mi dole potpisani građani MZ Radovlje izražavamo nezadovoljstvo visinom cijene za komunalne usluge. Na područje naše MZ dostavljen je određen broj (oko 25) kontejnera zapremine 1,1 m3, te u isti nije dozvoljeno odlaganje luga, odnosno može samo komunalni otpad. S obzirom na broj kontejnera, i gustinu naseljenosti, logično je da je pojedinim porodicama udaljenost do istih veća od 300 metara??? 
Mi potpisnici ove peticije tražimo od JKP „Visoko“ i nadležnog općinskog organa- službe, da za isti iznos novca pružaju istu uslugu? U gradskom području naplačuju istu cijenu ( 3,00 +PDV ) ali domaćinstvo posjeduje vlastitu kantu za smeće, kantu za lug, čisti im se snijeg sa ulice, pere ulica i uklanja opalo lišče, dok s druge strane , nama u MZ Radovlje naplačuju istu cijenu ali sa odnošenjem smeća u hajfiš udaljen po nekoliko stotina metara i bez gore pobrojanih usluga. Zašto ? 
Nakon određenog vremena organizovanog ukupljanja i odvoza komunalnog otpada svjesni smo da je to potrebno, jer smeća doista ima, spremni smo plaćat ali po prihvatljivoj cijeni usluga. 
Pozivamo vas da osmislite novi model ukupljanja smeća ili izmijenite Odluku sa dijelom koji se odnosi na visinu cijene odvoza komunalnog otpada za vangradsko područje Općine Visoko.

Peticiju nakon potpisa dostavit Savjetu MZ Radovlje da je sa pratećim aktom proslijedi na adresu JKP „Visoko“ i Služba za LER , komunalne poslove i zaštitu okoline općine Visoko

visoko.co.ba