U narednu sezonu grijanja ulazimo bez crnog dima iz JU “Dom zdravlja” Visoko

Nakon usmjerenog dijela dobiti iz JP „Visoko Ekoenergija“ u konverziju grijanja u JU „Dom zdravlja“ Visoko, danas je potpisan ugovor kojim će se stari sistem grijanja u ovoj zdravstvenoj ustanovi zamijeniti novim, efikasnijim i ekološki prihvatljivijim načinom grijanja na plin i lož ulje.

Potpisivanju ugovora su prisustvovali: Općinska načelnica mr.sci. Amra Babić, ostali predstavnici Općine Visoko i njeni pomoćnici, direktor Termoholding-a, Samir Karavdić, (izvođač radova), direktor JP „Visoko Ekoenergija“, Muhamed Husić, kao i koordinator radova ispred Općine Visoko. Također, prisutni su bili i članovi nadzornih i upravnih odbora navedenog preduzeća i javne ustanove.

Proteklih godina, prostorije JU “Dom zdravlja“ Visoko zagrijavale su se pomoću starog sistema grijanja na čvrsto gorivo i nije postojala mogućnost njihovog parcijalnog zagrijavanja. Samim tim, dolazilo je do prevelike potrošnje uglja – ćumura, oko tri tone za jedan dan, što je ovu ustanovu pozicioniralo na vodeće mjesto zagađivača u Visokom.

120 zimskih dana (u prosjeku) kada pomnožimo sa 3 tone koje se dnevno utroše, dobijamo ogromnu količinu ćumura, čak 360 tona godišnje, od kojih je 80-150 motpadnog materijala, luga, koji se stvara loženjem. Napominjemo da je 360 tona uglja, koje koristi Dom zdravlja Visoko, dovoljno za zadovoljavanje potreba 60 domaćinstava tokom jedne sezone grijanja.

Nivo emisije zagađujućih materija na 360 tona utrošenog čvrstog goriva/ćumura tokom jedne sezone grijanja iznosi: 705, 6 t C02, što je zabrinjavajući podatak.

Općinska načelnica je izrazila zadovoljstvo što se napokon pristupilo realizaciji ovog značajnog projekta za naš grad.

„Želimo da pokažemo jedinstvo u implementaciji velikih projekata i rješavanja životnih problema stanovnika općine Visoko. Ovo je primjer kako se dobit koju smo ostvarili poslovanjem javnog preduzeća preusmjerava u javno dobro. Sve ono što smo zaradili od privrede i građana, ponovo vraćamo i privredi i građanima,“ istakla je načelnica Babić i dodala kako je ovo model za buduće zajedničke projekte u kojima trebaju učestvovati sve lokalne zajednice.

Postupak javne nabavke za izvođenje radova koverzije kotlovnice i sistema grijanja u JU „Dom zdravlja“ Visoko proveo je Odsjek za javne nabavke koji djeluje u sklopu Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke.

Kao najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova odabrana je firma „Termo Holding“ d.o.o. Visoko sa cijenom ponude od 187. 179, 49 KM bez PDV-a.

Press Općine Visoko