U mjesecu septembru 2021. godine biblioteka „Zavičajnog muzeja“ Visoko je obogaćena novim naslovima

U mjesecu septembru 2021. godine biblioteka „Zavičajnog muzeja“ Visoko je obogaćena novim naslovima:

1) „Kratka hronika zeničke književne scene 1919–2009“, autora Ikbala Coge, u izdanju Muzeja grada Zenice, 2021. Darovatelj ovog naslova jeste Muzej grada Zenice / Zenica City Museum. Ikbal Cogo je viši kustos i arhivista Muzeja grada Zenice. Autor je brojnih radova i knjiga iz oblasti historije. Član je Stručnog savjeta i Upravnog odbora Muzeja i nacionalnog komiteta ICOM za Bosnu i Hercegovinu i Maticu Hrvatsku.

2) „Šejh hadži Omer ef. Bukurević – Nuri (1907–1997), ašik i sufija“ autora Mirsada Tabaka, u izdanju Dobre knjige, Sarajevo, 2021.Autor naslova je ujedno i darovatelj za muzejsku biblioteku: Mirsad Tabak, hadžija i derviš. Tabak izučava kulturnu historiju Bošnjaka i historiju tesavufa u njenim okvirima. (Mirsad Tabak)

3) „Kopitarovo četveroevanđelje – Monografija“, autora Mehmeda Kardaša, u izdanju Slavističkog komiteta, Sarajevo i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Mostar, 2020.

4) „Poljičke isprave I (iz Zbirke Aleksandra Poljanića)“, Edicija Memoria Bosniaca u izdanju Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2021., koje je priredio, transkribirao i transliterirao Mehmed Kardaš.

Darovatelj posljednja dva navedena naslova koja su obogatila stručnu biblioteku Zavičajnog muzeja jeste lično autor.Mehmed Kardaš je doc.dr. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik: historija jezika. Član je Odjeljenja za leksikologiju i leksikografiju Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i član Komisije Općeslavenskog lingvističkog atlasa pri Međunarodnom komitetu slavista.

Voditelj je projekta digitalizacije zbirke ćiriličnih isprava nastalih u periodu od 16. do 18. stoljeća koje se čuvaju u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH. Član je Uredničkog savjeta publikacije „Radovi Zavičajnog muzeja“.

Autor je brojnih naučnih radova, prikaza i knjiga. (@Benjamin Talha)U ime Javne ustanove „Zavičajni muzej“ Visoko, direktorica Đenana Ganić se zahvaljuje svim darovateljima na ukazanoj časti i poklonjenim muzejskim akvizicijama.

Zavičajni muzej Visoko – FB Page