U Kaknju za svaku novorođenu bebu dijele iznose od 200 do 500 KM

Za svako novorođeno dijete na području Kaknja dodjeljivat će se jednokratna novčana pomoć za opremu u iznosu od 200 do 500 KM.Na prijedlog načelnika Općine Kakanj Aldina Šljive Općinsko vijeće Kakanj danas je usvojilo odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete na području Kaknja.

“Za zaposlene porodilje pomoć će iznositi 200 KM za prvorođeno dijete, 250 KM za drugorođeno te 300 KM za treće i svako naredno dijete. Za nezaposlene porodilje pomoć će iznositi 250 za prvorođeno dijete, 350 KM za drugorođeno te 500 KM za treće i svako naredno dijete”, rekao je načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo.

Novčana pomoć će se dodjeljivati putem Centra za socijalni rad Kakanj, a isplata će se vršiti iz Budžeta Općine Kakanj. Odluka će se primjenjivati i retroaktivno od 1. januara 2019. godine.