U Gradu Visoko u 2019. godini sklopljeno 185 brakova

Prema izvještaju Službe za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu u prošloj godini u Gradu Visoko sklopljeno je 185 brakova.

Već dvije godine Kulturni centar Altindag – Visoko je mjesto svečanog čina sklapanja braka, koji svojim modernim ambijentom daje posebnu čar.

Sklapanje braka podrazumijeva:

1. Preuzimanje zahtjeva za sklapanje braka i informisanje o potrebnoj dokumentaciji u šalter sali-Matičar, svakim radnim danom od 08:00h do 16:00h.

2. Posjeta budućih bračnih partnera Matičaru – državnom službeniku,  radi pregleda dokumentacije, zakazivanje termina vjenčanja te davanja izjava, koje se vrši svakim radnim danom od 09:00h do 12:00h (pauza od 10:30h do 11:00h) u pozadinskoj kancelariji u Centru za pružanje usluga građanina.

Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu

Press Grada Visoko