U decembru završetak „Idejnog projekta snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i Sarajevo“

AKTUELNO 

Izrada Idejnog projekta slijedi planiranu dinamiku

U decembru završetak „Idejnog projekta snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i Sarajevo“

Raspolagat će se kvalitetnom dokumentacijom koja će poslužiti kao osnova za donošenje odluke o izboru izvora i tehničkog rješenja snabdijevanja toplinskom energijom stanovnika KS, kaže Bosiljčić Pandur

Avaz.ba

Implementacija projekta toplovoda“Kakanj – Sarajevo”, od kojeg bi prema ocjeni Studije građani BiH imali veliki benefit s ekonomske, socijalne i ekološke strane odvija se u skladu sa planiranom dinamikom.

Kako nam je rekla, Sanja Bosiljčić Pandur, rukovodilac Sektora za fondove EU pri Fondu za zaštitu okoliša, koja je zadužen za praćenje realizacije „Idejnog projekta snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i Sarajevo“, novosti se odnose na dinamiku realizacije.

Otklonjeni zastoji

– Naime, u toku realizacije ugovara postojali su određeni zastoji u odnosu na planiranu dinamiku, uzrokovani neblagovremenim ishodovanjem podloga od strane svih relevantnih institucija nadležnih za upravljanje postojećom, kao i za razvoj infrastrukture na planiranoj trasi magistralnog vrelovoda iz TE Kakanj do/i područja Sarajeva. Na sastancima koji su održani u ovom mjesecu, obavješteni smo da je većina problema i kolizija sa postojećom i planiranom infrastrukturom riješena, te je odabrani konsultant potvrdio da se izrada Idejnog projekta odvija u skladu sa planiranom dinamikom i prema do sada dostavljenom planu završetak izrade Idejnog projekta se očekuje u decembru 2019. godine – kazala je za „Avaz“ Bosiljčić Pandur. 

  • Bosiljčić-Pandur: Analiza različitih tehničkih, okolinskih i finansijskih mogućnostiFoto: (Avaz)

Podsjetila je da se već duži niz godina razgovara o mogućnostima i prednostima ovog, strateški važnog projekta za širu zajednicu, te poslijednje četiri godine aktivno i radi na izradi dokumentacije neophodne za realizaciju.

– Još 2016. „Elektroprivreda BiH“ i Fond za zaštitu okoliša FBiH finansirali su izradu Studije. Studija je trebala utvrditi pod kojim uvjetima je opravdano snabdijevanje toplinskom energijom područja do/i Sarajeva. Ona je uključivala analizu različitih tehničkih rješenja, okolinskih uvjeta i finansijskih mogućnosti. Kao takva pokazala je opravdanost rješenja nakon čega je uslijedila sljedeća faza, izrada Idejnog projekta – pojasnila je Bosiljčić-Pandur.

Elektroprivreda i Fond su nadalje 2018. godine potpisali ugovor s odabranim konsultantom za izradu „Idejnog projekta snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i Sarajevo“.

– OdabranI konsultant, konzorcij u sastavu: Energoinvest d.d. Sarajevo, PD Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu d.o.o. Beograd-Srbija, Energo sistem d.o.o. Skoplje-Makedonija aktivno radi na izradi Idejnog projekta, pri čemu su do danas završeni početni i središnji izvještaji, a trenutno je u toku faza izrade Nacrta idejnog projekta, koji će biti predan u novembru 2019., nakon čega slijedi zvanična revizija. Prema planu, završetak Idejnog projekta se očekuje do kraja godine – kazala je Bosiljčić-Pandur.

  • LogoFoto: (Fond za zaštitu okoliša)

U skladu sa zaključcima Studije Projekat bi smanjio ovisnost korisnika centralnog grijanja u Sarajevu o uvoznim energentima, prvenstveno plinu i njegovoj nepredvidivoj cijeni. Uz to, zahvaljujući toplinskoj energiji iz Kaknja, bilo bi smanjeno zagađenje Sarajeva česticama prašine. Priključenje na toplovod umanjilo bi potrebu sarajevskih Toplana za prirodnim plinom koji bi mogao, u tom slučaju, biti preusmjeren na padinske dijelove Sarajeva gdje se domaćinstva uglavnom griju na čvrsta goriva.

Korist bi imala i sama kakanjska Termoelektrana jer ne bi, kao što je sada slučaj, morala trošiti električnu energiju za hlađenje vode i radi njenog sigurnog povratka u rijeku. Umjesto toga, značajan višak toplotne energije postao bi ekonomski isplativ.

Direktna korist

I Kakanj, Visoko i Breza imali bi direktnu korist, jer bi trasa toplovoda do Sarajeva prolazila područjima ovih općina. 

– Idejni projekat kao rezultat treba dati tehničko rješenje i ekonomsku analizu potrebne za procjenu opravdanosti rješavanja snabdijevanja toplinskom energijom područja do/i Sarajeva iz ovog izvora. Raspolagat će se kvalitetnom dokumentacijom koja će poslužiti kao osnova za donošenje odluke o izboru izvora i tehničkog rješenja snabdijevanja toplinskom energijom stanovnika KS, kao i stanovnika naselja/općina na planiranoj trasi vrelovoda, a koja je od strateškog značaja za Sarajevski kanton – potcrtala je Bosiljčić-Pandur.

Poteškoće zbog podloga

Govoreći o poteškoćama s kojima su se susreli na realizaciji idejnog projekta, Bosiljčić Pandur je rekla da se one odnose isključivo na osiguranje adekvatnih podloga. 

Riječ je o izuzetno složenom projektu koji osim uklapanja u raspoloživi prostor i postojeće objekte/jedinice termoelektrane, podrazumjeva i optimiziranje trase vrelovoda kroz urbane zone.

– Konzorcij je morao ostvariti dobro saradnju i dobiti adekvatne podloge kako od JP „Autoceste“, zatim „Cesta FBiH“, „Željeznica“, „BH Gasa“ i ostalih institucija nadležnih za upravljanje postojećom, kao i za razvoj infrastrukture na planiranoj trasi vrelovoda. Iz tog razloga je bilo određenog odstupanja od planirane dinamike, odnosno završetka idejnog projekta. Podloge su većim dijelom osigurane, te se još uvijek čeka na dostavu podloge podzemnih instalacija na području općina KS – kazala je Bosiljčić-Pandur.

Smanjenje štetnih čestica
  • Tabelarni prikazFoto: (Avaz)

U Studiji je detaljno analizirana i data procjena emisija ugljendioksida i sumpordioksida i prema prvim procjenama, evidentno je njihovo smanjivanje.

Implementacija ovog projekta doprinosi smanjenju emisija, posebno ugljendioksida.