U četvrtak 10. sjednica Gradskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11,02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/20) , a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 10. sjednica Gradskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

30.07.2020. godine (četvrtak) u velikoj sali Kulturnog centra Altindag, sa početkom u 16:00 sati.

sa slijedećim:

D N E V N I M  R E D O M

1. Izvod iz zapisnika sa 9. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko,

2. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Visoko 2014-

2034.godina po skraćenom postupku,

IZVJESTILAC: Jasna Zubić, šef Odsjeka za urbanizam

3. Prijedlog odluke o provođenju izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Visoko 2014-

2034.godina po skraćenom postupku,

IZVJESTILAC: Jasna Zubić, šef Odsjeka za urbanizam

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama i kriterijima za

utvrđivanje olakšica pri plaćanju naknade za pogodnost korištenja građevinskog

zemljišta i naknade za uređenje gradskog i ostalog građevinskog zemljišta na

području Grada Visoko,

IZVJESTILAC: Jasna Zubić, šef Odsjeka za urbanizam

5. Prijedlozi akata iz imovinsko- pravne oblasti:

Prijedlog odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č. 592/16 KO OZRAKOVIĆI,

IZVJESTILAC: Hamida Čatić, šef Odsjek za imovinsko-pravne,geodetske poslove i

katastar nekretnina

6. Prijedlog odluke o usvajanju Strategije prema mladim Grada Visoko 2020-

2024.godina,

IZVJESTILAC: Amra Omerbegović,šef Odsjeka za društvene djelatnosti

7. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Visoko za 2020.godinu,

IZVJESTILAC: Edin Džafić, predsjednik Komisije i Zekija Omerbegović, sekretar

Gradskog vijeća Visoko

8. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za period 1.1.2020.- 30.06.2020.godine,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice

9. Vijećnička pitanja i inicijative.

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Gradskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, kako slijedi:

Red. br.KomisijaDatumVrijeme
1.     Komisija za prostorno planiranje,                      uređenje i ekologiju     27.07.2020.15:00
2.          Komisija za  ljudska prava,mlade i ravnopravnost  spolova27.07.2020.15:30
3.           Komisija za društvene djelatnosti  27.07.2020.16:00
4.         Komisija za budžet, finansije i                          ekonomska pitanja     28.07.2020.15:30
5.               Komisija za statut i propise  28.07.2020.16:00

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđene mjere epidemiološke zaštite, uz nošenje zaštitne opreme, držanja propisanog rastojanja i poštujete raspored sjedenja u sali Kulturnog centra Altindag , kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulaska u salu.

Ul. A. Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, tel: 032/732-502, fax: 032/735-711,

mail: vijece@visoko.gov.ba

PREDSJEDAVAJUĆI

Gradskog vijeća Visoko

Bajro Fejzić, prof.s.r

Materijal za predložene tačke dnevnog reda možete preuzeti na sljedećem linku:

https://www.dropbox.com/sh/2h7rbcpemjwr9gl/AAAJ1BcffSsBmF1pHMaHPiOga?dl=0