“Tvrtko je i moj kralj”

Kako je i najavljeno, članovi Udruženja građana “Rusag” iz Prijedora, u subotu, 12.12.2020. godine posjetili su Zavičajni muzej – Visoko sa kojim je potpisan Memorandum o saradnji na projektu “Tvrtko je i moj kralj” u cilju razvoja turizma i afirmacije historije grada Visokog.Također, posjetili su i značajne kulturno-historijske lokalitete i znamenitosti Visokog, te u nedjelju, 13.12.2020. godine ispred muzeja imali zanimljive i vrlo posjećene aktivnosti sa građanima Visokog koji su uživali u prezentaciji srednjovjekovne opreme i kostima te fotografisanju.

Memorandum o saradnji na projektu „Tvrtko je i moj kralj“

Ovaj dokument (u daljem tekstu Memorandum o saradnji) predstavlja ostvarivanje saradnje između dvije organizacije koje imaju interes da ostvare saradnju pri realizaciji nekog projekta ili pojedinih aktivnosti, te im se aktivnosti međusobno nadopunjavaju i doprinose razvoju turizma i Istorije/Historije/Povjesti jedne oblasti ili opštine. U ovom slučaju, Momorandum o saradnji povezuje U.G.Rusag Prijedor i Zavičajni muzej Visoko.

Ovim dokumentom su gore pomenute organizacije dale saglasnost za uzajamno poštovanje, razumjevanje i međusobnu saradnju. Organizacije potpisnice memoranduma su također saglasne da zajedno realizuju projekte i aktivnosti koje promovišu period iz doba kralja Tvrtka I Kotromanića.

Polja saradnje i međusobnog pomaganja u promociji turizma i Istorije/Historije/Povjesti

  • Kroz aktivnosti u projektu „Tvrtko je i moj kralj“, U.G. Rusag će najmanje jednom posjetiti opštinu Visoko, te kroz rekonstrukciju perioda Srednjovjekovne Bosne iz doba kralja Tvrtka I Kotromanića promovisati projekat Tvrtko je i moj kralj a ujedno će promovisati i turistički potencijal opštine Visoko kao i istorijski značaj te opštine u razvoju srednjovjekovne Bosne. Kroz partnerski odnos i saradnju na ovim aktivnostima, Zavičajni muzej Visoko će izvršiti najavu događaja u Opštini Visoko, prijaviti javni skup te obavjestiti javnost o aktivnosti na način da će podjeliti promotivni video klip o dolasu U. G. Rusag u Visoko te da djele informacije o projektni aktivnostima na svojim kanalima društvenih mreža.
  • Zavičajni muzej će takođe animirati 10 mladih, uzrasta od 15-30 godina da dođu na promotivni štand i pridruže se aktivnostima organizacije Rusag.
  • U.G. Rusag se obavezuje da će Zavičajnom muzeju pokloniti repliku zlatnika Kralja Tvrtka I Kotromanića, kalendar sa fotografijama članova Rusaga u odorama Kralja Tvrtka i njegove svite, brošuru o srednjovjekovnim tvrđavama, kulama i gradovima iz doba srednjovjekovne Bosne.
  • Nakon implementiranno prvog djela projekta i  aktivnosti na terenu, U.G. Rusag će ugostiti jednog predstavnika Zavičajnog muzeja Visoko i dva omladinca iz Visokog koja su pokazala najviše interesovanja za aktivnosti u projektu „Tvrtko je i moj kralj“, na završnom događaju (konferenciji) u Prijedoru.
  • U.G. Rusag će obezbjediti gore pomenutim omladincima realizaciju malih aktivnoisti u njihovoj zajednici  te će snositi trošak tih aktivnosti u iznosu od 700KM. Mladi te aktivnosti mogu planirati i ralizovati u saradnji sa Zavičajnim muzejom a sve u sklopu projekta „Tvrtko je i moj kralj“.

Saradnju definisanu ovim dokumentom poštovaće obe strane potpisnice memoranduma osim u slučajevima vanredne situacije i strogih epidemioloških mjera propisanih od strane nadležnih organa i institucija, zbog kojih bi bilo nemoguće realizovati zajedničke aktivnosti propisane ovim dokumentom.

Saradnja između organizacija potpisnica ovog memoranduma, može da se ostvari i u poljima djelovanja koja nisu definisana ovim dokumentom te da se nastavi i u periodu nakon isteka projekta koji je predmet sklapanja memoranduma o saradnji.

Saradnja između potpisnica memoranduma stupa od dana potpisa dokumenta a nema propisan rok trajanja.