Tužilaštvo formiralo predmet u slučaju krađe dokumenata iz JU Dom zdravlja Visoko

Da li će se konačno utvrditi odgovornost rukovodilaca JU Dom zdravlja Visoko u slučaju Edin Muzaferija?

Ranije smo pisali i objavljivali o napadima na ratnog vojnog invalida Edina Muzaferiju, nekadašnjeg trenera NK Bosna Visoko, koji je sa pozicije trenera smijenjen nakon što mu je zloupotrebom položaja pojedinih uposlenika i vanjskih saradnika JU Dom zdravlja Visoko otuđena dokumentacija iz zdravstvenog kartona i ustupljena članovima Upravnog odbora NK Bosna Visoko. Agencija za zaštitu ličnih podataka je dala mišljenje da je u slučaju Edina Muzaferije počinjeno krivično djelo, te predmet uputila Tužilaštvu ZDK.

Jedanaest mjeseci nakon što je Agencija uputila predmet Tužilaštvu ZDK Edin Muzaferija ratni vojni invalid je uputio zahtjev za pristup informacijama sa pitanjem u kojoj fazi se nalazi prijava Agencije?

Nadležno tužilaštvo je dozvolilo pristup informacijama te obavijestilo Edina Muzaferiju da je po prijavi Agencije formiran predmet broj: T04 0 KTA 0042423 20 te će biti donijeta tužilačka odluka.

Da li će nadležno tužilaštvo smatrati ozbiljnijom prijavu Agencije za zaštitu ličnih podataka nego li prijavu Edina Muzaferije to ćemo tek da vidimo.

Da li će postupajući tužioci konačno utvrditi ko je i na koji način, po čijem nalogu, čijem odobrenju, učinio dostupnim medicinsku dokumentaciju iz zdravstvenog kartona Edina Muzaferije ratnog vojnog invalida, te vratiti povjerenje građana u pravosudne institucije, saznat ćemo nakon odluke Tužilaštva po prijavi Agencije za zaštitu ličnih podataka.

visoko.co.ba