Tušnjići: Mjesto koje u protekle četiri godine nije imalo kapitalnih ulaganja od strane lokalne vlasti

Premijer Mirza Ganić i Esad Semić sa saradnicima posjetili Tušnjiće : Mjesto koje u protekle četiri godine nije imalo kapitalnih ulaganja od strane lokalne vlasti

Građani su nas informisali o problemima ovog kraja koji se ogleda prvenstveno u dva klizišta i lošoj infrastrukturi od puta do kanalizacije. Prema riječima građana lokalna vlast nije usmjeravala finansijska sredstva kroz kapitalna ulaganja Grada Visoko u Tušnjiće.

Dio naselja ima i jako lošu energetsku mrežu, te ne postoji adekvatno dječije igralište.

Visoko zaslužuje i može puno, puno bolje!

Mirza Ganić