Tumači i glasnogovornici religije su teški šovinisti, lažovi, manipulatori …

KOMENTAR NA ČLANAK „OBILJEŽAVANJE NOVE GODINE JE STRANO NAŠEM DINU“

Komentariše: Senad Sprečić – Bosnae

Rado bih ovaj komentar objavio pod drugim naslovom, recimo: tumači i glasnogovornici religije su teški šovinisti, lažovi, manipulatori itd., ali ću ciljano zadržati originalan naslov, kako su to objavili „novi horizonti“ koji sebi prišivaju i etiketu „realan pogled na svijet“.
Elem, izvjesni Hatib: Nezim Halilović Muderris, u svojoj hutbi na zadatu temu, a koju prenose „novi horizonti“, prema izvoru „Minber.ba“ kaže slijedeće:
„ Braćo i sestre u islamu! Današnja hutba je na temu Obilježavanje Nove godine je strano našem Dinu.
Govorim na zadatu temu u danima u kojima Ummet krvari i biva napadnut, zarobljavan, mučen i ponižavan u Siriji, Palestini, Iraku, Burmi i drugim prostorima zemaljske kugle. Molim Allaha, dželle še’nuhu, da im pomogne na putu do slobode, pravde i blagostanja! Molim Allaha, azze ve dželle, da zulumćare, ma ko oni bili omete u njihovu zulumu i njihove spletke i silnu tehniku i ljude vrati i sruči na njih, zulumćare i učini ih ibretom za razumom obdarene!“
Ovaj profesionalni manipulatorski uvod, neću komentarisati odmah, posebno, radi cilja i svrhe ovog komentara, a to je razgolićivanje manipulacije i šovinizma na konkretnom primjerom.
U nastavku, Hatib: Nezim Halilović Muderris, vješto vrši pripremu terena pa kaže:
„ Povodom dolaska Nove gregorijanske godine i njenog proslavljanja, što je kršćanski običaj, želim da podsjetim na bolnu činjenicu da ovaj događaj na žalost obilježavaju i neki od onih koji sebe smatraju muslimanima, nesvjesni da na taj način oponašaju druge narode, a svako oponašanje drugih znači udaljavanje od islama i njegovih propisa. Još je apsurdnije da veliki broj njih to čini uz činjenje harama, koji muslimane izvode iz islama.“
Posvetimo se analizi prvog dijela ovog citata, a posebno dijelu rečenice: „Povodom dolaska Nove gregorijanske godine i njenog proslavljanja, što je kršćanski običaj,…..“.
Prvo, vrijeme se do danas računa na različite načine, te se pojedini načini računanja vremena pripisuju nekome. Kome i zašto? Da li se vrijeme računa po nastanku bilo koje religije? Odgovor je – ne računa. Ali se ipak računa po nekom tipičnom događaju. Nije to sporno. To je postala tradicija. Ali ima nešto sporno. Upotreba riječi „proslavljanja“. Šta se proslavlj a u nekom karakterističnom događaju? Koja je razlika izmešu termina: obilježavanje, slavljenje i proslavljanje. Obilježiti, možemo zamjeniti riječju „prisjećanje“, „sjećanje“, „podsjećanje“. Sve su to specifični različiti termini, koji nešto konkretno govore. U tom kontekstu, termini „slava“ i „proslava“ takođe različito i konkretno govore nešto. Šta?
Podsjetio bih na još dva termina koja se nalaze u krugu manipulativnog arsenala. Korida i dernek. Prema pučkom adetu (naslijeđenom običaju), pod proslavom se podrazijevaju svi naprijed navedeni termini, što je pogrešno. Ali, koga briga šta je pogrešno. Tako, dotični Hatib: Nezim Halilović Muderris proslavljanje karakteriše kao kršćanski običaj. Da li se proslavlja/proslavljaju „bajram/bajrami“? I to je običaj. Običaj je da se i na tim običajnim ceremonijama „derneči“. Čiji je običaj „dernek“?
Da naglasim: Magla se zamota u privlačan celofan pa se prodaje. Prema pučkom adetu, mnogi će reći: Stani bolan. Ko je lud da kupuje maglu?
A kupuje se naveliko.
Kupuje se vještinom reklame, mamca. Zbog toga citiram slijedeće:
„ Ako volimo Allaha, dželle še’nuhu, dužni smo slijediti sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa će nas Allah, azze ve dželle, zavoljeti i grijehe nam oprostiti, kao što stoji u 31. ajetu Sure Alu Imran:
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
Reci: “Ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!” – a Allah prašta i samilostan je.“
Dvije su karakteristične manipulacije u ovoj reklami. Prvo: „dužni smo slijediti sunnet Poslanika“. Nije upitno da li je taj sunnet dobar ili loš, nego je upitno slijedeće: Slijediti znači ići tragom nečega, nekoga. Slijediti znači i oponašati nešto, nekoga. Ako je sunnet Poslanika, njegovo djelo, zbog čega je bilo ko dužan, u čemu se ogleda dug prema djelu Poslanika? Dakle, ako ne oponašaš, ne činiš isto ono što je Poslanik sunnetom činio, automatski dokazuješ da ne voliš Allaha. Pitam: ko prepoznaje oponašanje: Allah ili neko drugi, ili zajedno. Nije li oponašanje potrebni dokaz? Postoje li dokazi i bez oponašanja?
Drugo, „Ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!” – a Allah prašta i samilostan je.“ Tako u prevodu 31. ajeta Sure Alu Imran stiji, prema navodima Hatib: Nezim Halilović Muderrisa.
Znate li šta je sugestivan govor? Može li se sugestivnim govorom manipulisati? Može li se sugestivnim govorom govoriti dvosmisleno, ili višemisleno. Šta je riječ „mene“? Ja bih potpuno drugačije shvatio prevod da se recimo kaže: Ako Allaha volite, mene Muhameda, Poslanika, Vijesnika, slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti! Grijesi su Vam oprošteni, samo ako slijedite, a ne ako se molite Svevišnjem, Allahu ne slijedeći ceremoniju ili ne činite potpuno isto kao Poslanik. Da li je potrebno slijediti sve što je Poslanik za života činio, ili samo pojedine dijelove?
O tome se u reklami ne govori. Reklama je striktno usmjeravanje na proizvod.
A sada dolazi ključni dio manipulativnog uvoda i i reklame. Citiram:
„ Svako činjenje harama, braćo i sestre izaziva Allahovu, subhanehu ve te’ala, srdžbu, a posebno činjenje harama od strane naroda koji su u teškim situacijama pomognuti da opstanu, onda kada su se nevjerničke vojske i njihovi pomagači udružili u želji da ih potpuno unište.“
Poenta je da haram izaziva srdžbu. Odakle odjednom srdžba, ako u prethodnom citatu jasno se kaže – „ … mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!” – a Allah prašta i samilostan je.“ Da li je haram ako ne slijedite ovu manipulativnu reklamu i tražite logiku izrečenih i citiranih riječi i rečenica? Naravno da jeste. Nemate Vi šta da mislite, razmišljate. Vaše je da kao roboti slijedite, oponašate. Samo tako, izbjeći ćete srdžbu, samo tako nećete činiti haram, samo tako će Vam se grijesi oprostiti. Koji grijesi?
Druga poenta je „ …. a posebno činjenje harama od strane naroda koji su u teškim situacijama pomognuti da opstanu, onda kada su se nevjerničke vojske i njihovi pomagači udružili u želji da ih potpuno unište.“ Koji poseban haram čine oni koji su u teškim situacijama pomognuti da opstanu? Od koga su pomognuti? Da li se to odnosi na narod ili narode? Šta je narod. Je li umet – narod? Jesu li narod oni koji slijede Islam? Koje su to nevjerničke vojske? Je li religija i vjerovanje pripada pojedincu ili skupini, grupi? Ko čini haram? Pojedinac, skupina, grupa? Da li je haram ako bilo ko ne vjeruje u Allaha, jedinog Boga? Kako se uklapa tumačenje da su sva imena Božija lijepa imena? Nose li nevjernici imena? Nevjerničke vojske su (koliko treba dokaza iznijeti) u stvari vjerničke vojske. I ponovo tu se pojavljuje famozno nazivanje „specifične grupe“ – narodom. Jesu li zločinci narod? Jesu li oni nevjernici a zločine čine u ime vjere, Boga, religije? Je li borba za vjeru, narod, Boga – haram?
I na koncu: Šta to izaziva Allahovu srdžbu? Plemeniti, Dobri, Svemogući, onaj koji oprašta grije – a srdi se. Oprašta li grijehe onaj koji se srdi. Vi se srdite na mene što ovaj komentar u ovom stilu pišem. Opraštate li mi. Ako ste plemeniti i opraštate – zašto se srdite?
U nastavku hutbe, Hatib: Nezim Halilović Muderris iznosi priče o Silvestru, i razlozima pomjeranja sa 25 Decembra na 31 Decembar, Djeda mrazu (Sveti Nikola) te kaže:
„ Prema tome, Djeda Mraz je isključivo vjerski simbol Kršćana i nema nikakve veze sa islamom i muslimanima, niti sa bosanskom tradicijom.“
Koja je to bosanska tradicija? Nisu li sve religije došle u Bosnu? Koje je tradicija bila prije njihovog dolaska? Ko je i zašto uništio tu tradiciju? Od kada je jedino Islam bosanska tradicija?
Neko opasno lupa lončiće, namećući religijski šovinizam. Citiram:
„ Tužno je braćo i sestre da ima veliki broj „muslimana“ koji su u slijeđenju nemuslimana prešli svaku mjeru i koji se ni po čemu ne razlikuju od njih. To njihovo slijeđenje ih nije amnestiralo od ubijanja i progona u toku posljednje oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, pa hoćemo li doći pameti i hoćemo li se vratiti izvorima naše vjere?“
Da ne povjeruješ. Šovinizam i laž su prešli svaku mjeru. Koja religija u Bosni nije činila zločine? Sve su. Ne zločine nego – GENOCIDE. To se trpa pod tepih, a ističe da „ima veliki broj „muslimana“ koji su u slijeđenju nemuslimana prešli svaku mjeru i koji se ni po čemu ne razlikuju od njih. To njihovo slijeđenje ih nije amnestiralo od ubijanja i progona u toku posljednje oružane agresije.. „ Da li je amnestiralo bosansko stanovništvo prihvatanje bilo koje religije koja je došla i širila se na šovinizmu? Po čemu se razlikuje teror, zločin, genocid, laž, šovinizam bilo koje religije?
Ne, ne shvatate o čemu govorim. Ne shvatate na šta upozoravam. Pa dobro. Da Vas pitam: znate li šta je prijetnja? Ko i zašto prijeti. A prijeti se na isti šovinistički način u svakoj religiji.
Ne vjerujete mi?
Nemojte mi ni vjerovati. Vjerovati meni je grijeh, haram. Vjerujete li u slijedeće, citiram Hatib: Nezim Halilović Muderrisa:
„ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji bilježi imam Ebu Davud kaže: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (أبو داود)
Prenosi Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko oponaša neki narod, on je od njih.” (Ebu Davud)
U ovom hadisu je veliko upozorenje svima onima koji oponašaju nemuslimane, jer ih to oponašanje svrstava u njihov red.
Imam Ibn Kesir kaže da ovaj hadis označava veliku prijetnju i upozorenje onima koji slijede nemuslimane u njihovom govoru, djelima, odjeći, praznicima i načinu obožavanja Stvoritelja, a tako isto i u svemu drugome što nije od naše vjere i što nam se ne dozvoljava.
Tako možemo zaključiti, da onaj ko ostavlja sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a slijedi običaje Jevreja i Kršćana, da može izaći iz islama, bez obzira koliko se on smatrao muslimanom i imao izvorno muslimansko ime.“
Da li je Islam ili bilo koja druga religija način života, običajno pravilo ili nešto drugo?
Dakle, nemojte slučajno da budete zajedno za Bajram, Božić, Uskrs, Vaskrs, Prvi maj, Koridu i sl. Nemojte, nije Vam dozvoljeno da budete skupa, da se poštujete, dijelite bilo šta, pa čak ni vazduh, vodu, zemlju. Nemojte jer ćete izaći iz religijskih pravila. Nemojte slijediti hodže, popove, fratre koji jedni drugima čestitaju, jedni druge posjećuju za gore navedene Bajram, Božić, Uskrs, Vaskrs, Prvi maj, Koridu i sl. Nemojte, jer oni su izašli iz vjere.
Ako su oni izašli iz vjere, a dokaza je na pretek, kako onda Vi, časni, pošteni, znani, svjesni, pametni vjernici, slijedite upute koje Vam baš oni daju, tumače, prijete, opraštaju grijehe?
Pravila su samo za one koji im vjeruju, ne razmišljaju zato što je zabranjeno koristiti mozak. Ako je zabranjeno, haram koristiti mozak, neću grijeh na svoju dušu, neću Vas pozivati da ga koristite. Ne treba Vam.
Dernečite bez mozga, bar Vam je to dozvoljeno.
Da li je ono dernek – haram?
Ma nema veze.
Bit će oprošteno ako platite članarinu.
Kome, čemu, zašto?
Da odgovorite na ova pitanja, ipak će Vam trebati mozak.
A korištenje mozga nije religijski običaj.
P.S.
Robovi vlastite zablude, nikad ne dožive slobodu.
Sloboda je zabranjena.