Trenerski seminar u organizaciji TKDS BIH

Dana 25/26.01.2020. U hotelu Hills Sarajevo održan je trenerski seminar u organizaciji TKDSBIH u sklopu kojeg su održane još tri aktivnosti: Seminar za Kyorugi Sudije; Tehničke Sudije i Majstorsk zvanja/polaganja za crne pojaseve DAN/POM.

Seminar su vodili stručni ljudi iz oblasti medicine; informatike i sporta, ukupno 53 kluba su licencirali svoje trenere i sudije za tekuću takmičarsku 2020 godinu.

Trenerski seminar uspješno su prošli naši treneri i asistenti : Edin Kajević Kaja, Elmin Kajević i Kerim Ahmetspahić.

Sa najboljim ocijenama su ocijenjeni naši treneri i asistenti koji su pristupili ispitu Kerim Ahmedspahić i Sajra Kajević .

Sudački seminar uspješno je prošla naša Pulo Anesa.

Ispred Taekwondo Kolektiva BOSNA polaganju za crne pojaseve  je pristupil 12 kandidata.

Sedam kandidata je položilo za veće crne pojaseve DAN/POOM a pet na žalost nije.

Za crne pojaseve  DAN/POOM položili su :

  • Kajević Almin – položen crni pojas 4 DAN,
  • Ahmetspahić Kerim – položen crni pojas 3 DAN,
  • Sajra Kajević – položen crni pojas 3 POOM,
  • Amina Hrvat – položen crni pojas 2 POOM,
  • Denin Knežević – položen crni pojas 1 DAN,
  • Merjem Smailbegović – položen crni pojas 1 POOM,
  • Mirnas Velić  – položen crni pojas 1 POOM.

Sajra Kajević na polaganju ispita za DAN/POOM zvanje, proglašena najspremnijom, sa najboljim ocjenama na ispitu za položen crni pojas 3 POOM, a takođe i naš Ahmedspahić Kerim proglađen je najboljim sa odličnim ocjenama na polaganju za majstorski pojas 3 DAN!!

Za one koji nisu položili, više sreće na sljedećem polaganju – popravnom ispitu polaganja ispred TKD Saveza BiH.

Komisiju ispred TKD saveza BIH za polaganje crnih pojaseva i majstoriskih zvanja DAN/POOM  su sačinjavali Emir Skopljak i Jakov Dolić, te im ovim putem čestitamo na korektnim ocijenama koje su dali svim polagačima.

Ovim putem od srca čestitamo našim trenerima, asistentima, sudijama i majstorima crnih pojaseva DAN/POOM na uspješno položenom seminaru i ispitima, a gdje su nam potvrdili i drugi da imamo kvalitetan kadar trenera-asistenata, koji nam rade sa našim članovima!

VAŠ TAEKWONDO KOLEKTIV BOSNA!!

Edin Kajević Kaja

Taekwodno Kolektiv Bosna