Trend šejhovanja

Neosporna činjenica je da je većina islamskih učenjaka menhedža ehli-sunneta vel-džemata. Tokom svih ovih godina, decenija, stoljeća, ulema ehli-sunneta je pretresla svako vjersko pitanje do te mjere da bi se za svaki vjerski propis moglo sakupiti na tomove djela. Čak smo svjedoci da se u jednom mezhebu za jedno vjersko pitanje može naći više govora, čak više i od deset mišljenja, što jasno govori o njihovom naučnom nivou i brizi za postizanjem ispravnog stanovišta. Muslimani treba da iskoriste sav taj potencijal, to naučno bogatstvo, tu zaostavštinu prijašnjih muslimana, te nastaviti naučni progres u duhu svog vremena. 

Međutim, mnogi današnji “šejhovi” se bave ispričanim pričama, rješavanjem rešenog, dokazivanjem dokazanog, ispravljanjem ispravnog, postizanjem postignutog, demantovanjem demantovanog. Tragaju za mišljenjem svakog pojedinca kako bi imali šta da kažu i na taj način odali dojam kako oni znaju a drugi ne znaju, kako su oni ispravni a drugi neispravni, kako oni imaju menhedž a drugi nemaju menhedž, kako oni ispravno vjeruju a drugi neispravno vjeruju. Oni bi da dokažu da ljudi ne klanjaju po sunetu, da im ikamet namaza nije po sunetu, kako se prst ne podiže kako treba, kako se na ustaje na ruku’ ispravno, kako se noge ne šire ispravno. Na kraju kažu: “namaz po sunnetu”. Da, ne sporimo da je Vaš namaz po sunnetu, jer za sve što kažete imate validne argumente iz sunneta i potvrđeno govorom učenjaka, međutim, vaš nastup nije po sunnetu, već po bidatu, jer negirate nešto što također ima argumente u sunnetu i što je potvrđeno govorom učenjaka.

Misle “šejhovi” da su otkrili toplu vodu, da će se tek sad, kada oni odaberu jedno od više mišljenja učenjaka, tada će muslimani biti na uputi i pravom menhedžu. Oni zaboravljaju da će se na njihove odabrane stavove naći novi “šejhovi” koji će naći neka druga mišljenja učenjaka, i reći će: e ovo je po sunetu, ovo je pravi menhedž, ovako treba da se radi.

Da li se ovoj pojavi može stati na kraj? Ne, sve dok se kod ljudi ne istrgne nagon za “šejhovanjem”, a taj nagon se manifestuje u ljubav prema slavi i komercijali vjere. Oni će masama govoriti da je samo njihovo ispravno i uživati blagodat povjerenja tih ljudi i njihovoj finansijskoj pomoći.

Svakako da će se devijacije u vjeri neprestano pojavljivati, a da je uloga uleme boriti se protiv tih devijacija, ali je sasvim nelogično da se pretresaju stvari koje su konstantovane, utvrđene i potvrđene i od strane uleme selefa.

Bajazid ef. Nicević

hanefijskimezheb.wixsite.com