Treća faza radova na saobraćajnici kroz Poslovnu zonu Ozrakovići

Radovi na saobraćajnici kroz Poslovnu zonu Ozrakovići nastavljeni su 17. maja. Radi se o trećoj fazi ovog značajnog i sveobuhvatnog projekta.

Nadina Čerimagić iz Gradske službe za lokalni ekonomski razvoj javnost je informisala da aktuelni radovi obuhvataju izradu saobraćajnice sa trotoarom s lijeve strane te izradu kompletne nove kanalizacione mreže koja se prvi put radi kao separatni kanalizacioni sistem, što znači da je fekalna kanalizacija odvojena od oborinske kanalizacije.

Naglasila je da će biti rekonstruirana kompletna vodovodna mreža, kao i da će biti napravljena ulična rasvjeta.

Podsjetila je da kompletne radove u svim fazama izvodi građevinska firma „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko, kao i da nadzor nad izvođenjem istih vrši firma „Perspektiva-inženjering“ d.o.o. Visoko te da je rok za izvođenje radova 60 kalendarskih dana, iako je, prema njenim riječima, izvođač radova mišljenja da se radovi mogu okončati u puno kraćem vremenskom intervalu.

Poručila je da će izgradnjom ove saobraćajnice biti postignut daleko efikasniji i sigurniji način saobraćaja na ovom području uz pojašnjenje da je materijal koji se ugrađuje najsavremeniji i da zadovoljava potrebne standarde, kako za vodovodnu i kanalizacionu mrežu, tako i za habajući nosivi sloj.

Bitna je informacija i da je regulacija saobraćaja kroz Poslovnu zonu Ozrakovići tokom izvođenja radova organizovana tako da putnička vozila saobraćaju kroz naselje Ozrakovići, a da je kompletan teretni saobraćaj u tranzitu, kao i autobuski, preusmjeren na ulicu Čajengradska.

Iz Gradske službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline sve učesnike u saobraćaju i poslovne subjekte su zamolili za strpljenje, jer radovi ne bi trebali dugo trajati.

Slaven Mirković  

visoko-rtv.ba