Transparency International u BiH započinje saradnju sa lokalnim samoupravama u BiH s ciljem jačanja učešća građana u odlučivanju

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) predstavio je na današnjoj konferenciji rezultate istraživanja proaktivne transparentnosti i neposrednog učešća građana u odlučivanju u lokalnoj samoupravi i najavio razvijanje online platforme za konsultacije i komunikaciju između lokalnih vlasti i građana.

Istraživanje, na koje se od 143 opštine u BiH odazvalo tek 33 pokazuje da tek nešto više od trećine (34,4%) opština u BiH proaktivno objavljuje vlastite budžete. Dok je situacija nešto bolja sa objavljivanjem konkursa i oglasa koje objavljuje nešto manje od dvije trećine (62,2%) jedinica lokalne samouprave, prikazani nivo proaktivne transparentnosti jedinica lokalne samouprave ne pruža odgovarajući osnov za učešće građana u procesu donošenja odluka, već je na izvjestan način i prepreka za to.

Istraživanje je takođe objelodanilo da građani najviše učestvuju u odlukama iz sfere izgradnje, upravljanja i korišćenja objekata komunalne infrastrukture kao i način njihovog finansiranja. Takođe tek 18 lokalnih samouprava od 33 ima osiguran prijenos sjednica vijeća/skupštine putem lokalnih RTV servisa, a njih 16 informacije objavljuje putem web prezentacije, a tek 3 korišćenjem društvenih mreža.

Reinout Vos, ambasador Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini izrazio je nadu kako će ovaj projekat otpočeti proces jačanja komunikacije između građana i lokalne zajednice.

„Želimo da podstaknemo jače učešće građana u procesu donošenja odluka kako bismo ojačali demokratske principe rada lokaalne samouprave, kao što su transparentnost, odgovornost i integritet“ istakao je ambasador Vos.

Emsad Dizdarević ispred TI BiH je naglasio da je neophodno uspostaviti mehanizme stalne komunikacije građana i jedinica lokalne samouprave kako bismo povećali nivo neposrednog učešća građana na lokalnom nivou. „Na taj način bi se osigurala kontinuirana dvosmjerna komunikacija lokalnih administracija i vijeća/skupština i građana koja je ključna.“

Stim u vezi, dodao je, neophodno je razvijati partnerstva s organizacijama civilnog društva ali i ulagati u edukativne programe, kampanje i inicijative koje promovišu učešće građana u procesu donošenja odluka. TI BiH je tokom konferencije predstavio planirane aktivnosti i najavio uspostavu saradnje sa općinama i gradovima u BiH s kojima će se raditi na razvijanju i implementaciji mehanizama za veće učešće građana u procesu odlučivanja.

Projekat „E-participate“ koji sprovodi Transparency International u BiH uz finansijsku podršku ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH, ima za cilj unapređenje odnosa između lokalnih vlasti i građana sa naglaskom na upotrebu novih tehnologija.

Transparency International BiH