Toplovod Kakanj – Sarajevo trebao bi biti izgrađen do 2020. godine

Domaćini su zahvalili ministrici Đapo na dosadašnjoj uspješnoj saradnji i istakli neophodnost usaglašavanja okolišnih akata sa istovjetnom legislativom Evropske unije.

Đapo i Čibukčić obišli su blokove 5 i 6 TE Kakanj i gdje su se uvjerili da su njihovi kapaciteti i u trenutnom režimu rada dovoljni da sa toplotnom energijom u kvantitetu od 300 megavata toplinske energije već sada zagrijava Sarajevo.

Konstatirano je da bi se izgradnjom kogenerativnog Bloka 8 postigli evropski standardi u smislu postizanja procenta korisnosti sagorene tone uglja koji bi u ovom slučaju išao na 78 posto. U slučaju da se to ne desi, TE Kakanj bi 2030. godine morala prestati sa radom.

S obzirom na najavljenu studiju izvodivosti, domaćini su se složili da je neophodno što prije početi realizaciju projekta toplovoda Kakanj-Sarajevo, što bi značilo da TE Kakanj počne zagrijavati Sarajevo već u grijnoj sezoni 2020–2021 godine.

Ministrica Đapo istakla je da će u potpunosti podržati projekat toplovoda i ovih dana će zajedno sa resornim ministrom energije, rudarstva i industrije Nerminom Džindićem u vezi s ovim pitanjem na razgovor pozvati generalnog direktora Elektroprivrede BiH Bajazita Jašarevića i izvršnog direktora za kapitalne investicije u Elektroprivredi BiH Senada Salkića.

Uz to, Đapo će kao i do sada, kako je naglašeno, podržavati realizaciju svih neophodnih mjera koje će dovesti do potpune usklađenosti sa EU normama poput implementacije projekta desumporizacije, konstantnog mjerenja aerodzagađenja itd.

Također, Čibukčić je istakao da je već uputio prijedlog izmjene zaključka Vlade FBiH kojima će Fond sufinansirati izradu projektno-tehničke dokumentacije i istražnih radova nakon čega će Elektroprivreda BiH objaviti javni poziv za taj posao. Time bi zapravo generacijski projekat toplovoda Kakanj-Sarajevo ušao u svoju prvu fazu.

Iz Elektroprivrede BiH dosad je više puta istaknuta spremnost na saradnju i realizaciju obaveza kako bi što prije počela prva faza realizacije projekta toplovoda, a posebice je o tome bilo riječi na nedavnom sastanku sa federalnim premijerom, premijerom KS, resornim ministrima i direktorom Fonda.

Čelnici TE Kakanj zahvalili su direktoru Čibukčiću na projektima koje je Fond za zaštitu okoliša FBiH u protekle dvije godine uspješno realizirao, a Čibukčić ih je pozvao da i ubuduće sudjeluju na javnim pozivima Fonda.

U 2017. završen je projekt “Uspostavljanja osnovnog energijskog inormacionog sistema u Termoelektrani Kakanj” za šta je Fond odobrio 28.000 KM, a bit će potpisan i ugovor vrijedan 20.000 KM za nabavku novih analizatora za emisione stanice 300m iz zbirnog kanala blokova 5 i 6.

Što se tiče ostalih projekata koji se odnose na “distribuciju“ toplotne energije iz TE, u 2017. Fond je odobrio i 6.000 KM za izradu projektne dokumentacije “Glavni projekat vrelovoda u gradu Kaknju”, saopćeno je iz Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Fena